12. június, 2021Igehirdetések Egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a Földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa!

   De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ettől eltér, az a gonosztól van.

Máté Evangéliuma 5, 33-37

     Mt 33-ból kiderül, hogy az eskünek több formáját gyakorolták Jézus korában. Egyesek a templomra esküdtek, mások az oltárra. A harmadik formája pedig az égre való esküvés. Jézus figyelmezteti a farizeusokat és írástudókat, hogy ne éljenek vissza az eskü gyakorlatával. Az ószövetségben pedig arra koncentrálnak, hogy kerüljék Isten nevének a használatát az eskük esetében (Lev 19, 12). illetve felhívják a figyelmet, hogy a megtett esküt szigorúan be kell tartani (Szám 30, 3).

     A zsoltárok próbálták Isten nevének a használata nélkül használni az esküt. Ebben viszont a szavahihetőségen, a hitelességen ejtettek csorbát. Az esküvés helyett az egyenes beszédet ajánlja. Az igazsághoz nem szükséges a tudományosság, a filozófiai indoklás, főleg a szofizmus. Egyszerűen ki lehet mondani a valós tényeket. Jézus útja az egyenesség, a szavahihetőség gyakorlata. Aki igazat beszél, annak nincs szüksége semmilyen formális, vagy apodiktikus kijelentésre. Tanításában Jézust is az egyszerűség jellemezte. Úgy mondta ki az örök igazságokat, hogy nem volt szüksége a filozofálgatásra, okoskodásra. A igenlés és a tagadás többszöri ismétlése azonban eskü szintjére emelik a szónak az erejét.

     Ma azonban lépten nyomon a szó elkopásának, hiteltelenségének vagyunk a szemtanúi. Egy történetnek, eseménynek többszöri ismétlése még nem jelent valóságot, eredetiséget. Sokan azért ismétlik meg mondandójukat, mert bizonytalanok a saját közlésük hatékonyságában. Aki nincs meggyőződve arról, hogy amit mond 100% -ban igaz, az hajlamos az ismétlésre.

     A tízparancsolat nem beszél kimondottan az esküről, de figyelmeztet, hogy Isten nevét ne vegyük hiába, illetve hamisan ne tanúskodjunk. Jézus ezt a két parancsolatot kapcsolja össze azzal, hogy kijelenti, nem szabad Istenre, sem nevének valamilyen helyettesítőjére esküdni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom