27. november, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:

   „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.

   Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

                                                 Lukács Evangéliuma 21, 29-33

   Jézus eszkatologikus beszédében példabeszédeket is használt. A természet jeleire, illetve a növényvilág csodálatos változásaira hívja fel a figyelmünket. Az évszakok ritmikus változását a természetben végbemenő folyamatok nyomán fedezhetjük fel. Az üldözések, természeti katasztrófák, háborúk csak az emberi rosszaságnak a következményei. Krisztus megjelenéséről azonban nincs pontos időpontunk. Pontosan ezért válik fontossá a várakozás időszaka, amely izgalommal és feszültségekkel teli időszak. Krisztus úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj, vagy a távoli országokba utazó gazda.

   Ebben a létbizonytalanságban kapunk egy biztos fogódzópontot: Jézus élő igéit. Ezekben soha nem csalódhatunk, mert biztosan közlik az Isten szándékát velünk kapcsolatosan. Nem a bűnös, eltévelyedett ember halálát akarja, nem az örök tűzre akarja ítélni, hanem az örök életre akarja vezetni.

   Ehhez viszont az út keskeny és göröngyös. Ki sejtheti Isten titkos szándékait az életében? Ki tudja megérteni azokat a nem várt eseményeket, amelyek beköszöntek az életünkbe? Vajon Isten macska-egér játékot játszik velünk? Bár első benyomásunk megtéveszthet bennünket, de az evangélium világos szavai egyértelműen közlik Isten szándékát velünk.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom