26. október, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni.

   Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.

   A zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért, hogy Jézus szombaton gyógyított, és a sokasághoz fordult: „Hat napotok van a munkára. Akkor jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton!”

   Jézus feléje fordult, és megfelelt neki: „Képmutatók! Van-e köztetek egy is, aki nem oldja el a jászoltól ökrét vagy szamarát szombati napon, hogy megitassa? Ábrahámnak ezt a lányát pedig a sátán tartotta megkötözve immár tizennyolc éve. Nem kellett-e őt feloldani kötelékétől akár szombaton is?”

   Ellenfelei e szavakra szégyenükben elpirultak. A nép pedig örvendezett, hogy Jézus ilyen csodát művelt.

                                                                         Lukács Evangéliuma 13, 10-17

   A saját vagyonunkat jobban szoktuk védeni, mint a másokét. Ugyanígy könnyebben engedünk meg magunknak bizonyos dolgokat, mint másoknak.

   Így volt a szombati nap tiltó szabályaival is. Az állatokat megitatták, megetették szombaton is. A görnyedt hátú asszony tizenyolc évig szenvedett, és amikor végre meggyógyult, akkor a szombati parancs miatt kezdik ki gyógyítóját. Jézus válaszában összahasonlítja a legegyszerűbb teremtményeket a teremtés koronájával. Az ember sokkal fontosabb az állatoknál, és mégis szombaton megtiltották a gyógyítását.

   Az asszonyokat másodrendű személyeknek tekintették. Jézus cselekedetével megadja a női nemet megillető tiszteletet és egyenjogúságot. Ezzel meghúzta a riasztót a társadalom férfiainak. A nőkre ne úgy tekintsenek, mint az igavonó állataikra, hanem, mint velük egyenrangú személyre.

   Az izajási prófécia beteljesedett, mert Ő az, aki szabadon bocsátja a foglyokat, meggyógyítja a betegeket. Ma is találkozhatunk vallásos formába burkolózott erőszakossággal, amikor a más hitű testvéreinket hitük, meggyőződésük miatt bántalmazzák. Aki Krisztust követi nem tesz különbséget az emberek között. Pontosan a szombati gyógyítás és ördögűzés mutatott rá Jézus isteni hatalmára, és a gonosz feletti győzelmére.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…