14. október, 2021Igehirdetések E nemzedéknek számot kell adnia bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat:

„Jaj, nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik.

Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak.

E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket.

Jaj, nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.”

Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.

Lukács Evangéliuma 11,42-46

   Vallásosságunk néha szertartásokban mutatkozik meg. Ezzel nincs is nagy baj, de ügyelnünk kell arra, hogy ne csak azokban merüljenek ki. Jézus jajj-ai egy olyan csoportnak szólnak, akik bizonyos emberi előírásokat tökéletesen betartottak, de nem figyeltek a vallásosság gyakorlati kivitelezésére. 

   A hitnek szüksége van a gyakorlati megalapozásra is. Nagy baj, ha csak egy szertartásra szorítkozik, de nem figyel az emberek reális igényeire is. Ezeket a csoportokat azonban nemcsak a vallásosság külső megnyilvánulása foglalkoztatta, hanem bizonyos előnyök megszerzése is. Istent saját elképzeléseikre, kiszámításaikra akarták kihasználni. Istennek ez a fajta eszközként való kihasználása rossz üzenet volt a be nem avatottak számára. Kívülről úgy nézett ki, hogy csak egy elit társaságnak a saját bejáratú Istene. Ez egyenesen Isten lejáratását jelentette. 

   Arra érdemes odafigyelni, hogy a vallásosságunk ne csak egy külső máz legyen, hanem hogy kapcsolatban maradjunk a valós élettel és gyakorlati megnyilvánulásai is legyenek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…