5. nap: Megújulás Isten igéje által – „Ti már tiszták vagytok az ige által” (Jn 15,3)

                                         Mózes ötödik könyve/Második Törvénykönyv 30,11–20: „Isten igéje nagyon közel

   Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Nem az égben vannak, hogy azt kellene mondanod: Ki hatol fel értük az égbe, ki hozza le és hirdeti őket, hogy hozzájuk szabhassuk tetteinket. De a tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod: Ki kel át értük a tengeren, ki hozza és hirdeti őket, hogy hozzájuk szabhassuk tetteinket?

   Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet.

   Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. 16Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd.

   Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé.

   Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.”

                                               Máté Evangéliuma 5,1–12: „Boldogok vagytok

   A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:

   „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

   Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

   Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.

   Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

   Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.

   Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.

   Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

   Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

IMÁDSÁG: Istenünk, Atyánk! Áldott vagy igéd ajándékáért a Szentírásban. Áldott vagy életújító hatalmadért. Segíts, hogy az életet válasszuk, és vezess Szentlelkeddel, hogy megtapasztalhassuk azt a boldogságot, amelyet olyannyira szeretnél megosztani velünk. Ámen.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…