15. január, 2021Igehirdetések No comments

   Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.

   Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”

   Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”

   Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”

   Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”

   Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

                                              Márk Evangéliuma 2,1-12

   Egyik legfontosabb feladatunk, hogy egymást hordozzuk. A beteget segítő négy barát nemcsak névleg, hanem a valóságban is keresztény módon viselkedtek. Nem is a beteg hitét, hanem a társainak a hitét veszi észre Jézus. Mások hitükkel hodroznak minket. Egy másik fontos része az eseménynek, hogy a gyógyítás a bűnök megbocsátásával kezdődik. A retorikai kérdés a bűnök bocsánatára vonatkozik, a fizikai betegséget sok orvosi beavatkozással, különböző kezeléssel enyhíteni, illetve gyógyítani lehet, a lelki sebeket azonban csak a mennyei orvos rendelőjében gyógyítják.

   A bűnök megbocsátásának hatalma egyedül Istent illeti, ezért botránkoztak meg Jézusban az írástudók. A béna meggyógyítása azonban szavainak a hatékonyságát bizonyítja, és azt, hogy valóban képes bűnöket feloldani.

    A mai társadalom sokat foglalkozik az egészséges táplálkozással, az étrenddel, az egészséges életmóddal, a bűn fogalma azonban igen elhomályosult. Az emberek nagyon idegennek érzik maguktól a bűn kérdését. Az erősen individualista szemléletnek köszönhetően az emberek nem szívesen teregetik ki gyarlóságiakat, esetleges bűneiket, inkább hallgatólagosan próbálják megoldani a kérdést. Pedig ott, ahol nincs meg a bűn érzéke, ott nem igen működik a lelkiismeret, amelyet Origenész Isten hangjának nevezett. Finom lélekre vall ma, amikor valaki őszintén megbánja bűneit, és feloldozásért siet az Egyházhoz. Ma is érvényes Jézus intése: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid (Mk 2, 5b).

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…