16. március, 2020Igehirdetések No comments

   A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész Földön.

De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.”

   Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.

                                                                 Lukács Evangéliuma 4, 24-30

   A názáreti zsinagóga vezetőit először a csodálkozás keríti hatalmába, utána pedig a megbotránkozás. Nem tudják elfogadni Jézust Messiásként, mert egy ácsnak a fia. Hiába érezték lelkük mélyén, hogy Izajás próféta jövendölése (Iz 61, 1a.b.d; 2; 58, 6d) a szemük láttára beteljesedett, nem tudták elfogadni Jézus személyét. A mindnyájan egyetértettek vele reakcióját, nyomban a mindenki megtelt haraggal negatív reakciója követte.

   Jézus az elutasításra reagálva ószövetségi mintákhoz nyúl, ahol a nehézségek idején Isten csak a pogányokon segített. A szidoni özvegyasszony, aki utolsó maréknyi lisztjét Isten prófétájának adta, és a szíriai Námán, aki leprájából gyógyult meg.

   A csoda a hitetlenségük miatt nem történhetett meg, Jézus is elcsodálkozott a hozzáállásukon. Az elutasítás témája az ószövetségben konkrét sémát követ, Isten először kiválasztja és elküldi a prófétáit népéhez, a nép fellázad ellenük és meggyilkolja őket, utána következik a büntetés, utána ismét prófétát támaszt, majd a próféta és a bűn elutasítása következik.

   Az elutasítást nem lehet Isten Izraelnek szánt végső döntéseként értelmezni. Nem a nép töri meg makacsságával Isten döntését, hanem Isten megújuló szeretete teszi lehetővé az üdvösség folytatását.

   A názáretiek negatív reakciójából kiderül, hogy megértették: Isten szabadító ajánlata nemcsak nekik szól, hanem minden nemzetnek. Jézus áthaladása megmutatja, hogy nem lehet Isten tervét korlátozni, és Jézus húsvéti győzelmét vetíti előre.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…