11. november, 2019Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz:

   „Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra!

   Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja: Megbántam, – bocsáss meg neki!”

   Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!”

   Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a tengerben! – engedelmeskedik nektek.”

                                                                    Lukács Evangéliuma 17, 1-6

   A tanítványoknak szóló tanításában Jézus három témát érint: a botránkoztatás, a megbocsátás és a hit nagy témáit. Beszédének már az elején leszögezi, hogy a botrányokat nem lehet teljesen kiküszöbölni sem a világból, sem a keresztény közösségekből. A legnagyobb botrányt azonban a keresztények követik el, mert ők azzal az előjoggal állnak elő, hogy Krisztust képviselik a mindenkori társadalmakban. Sokan a liturgiát követő szeretetlakomákon mértéktelenül ettek és ittak és vetélkedtek egymással, ezzel megbotránkozatták testvéreiket és a környezetüket. Az agapénak a célja a közösség egységének a megünneplése, amely elsősorban Krisztus köré akar összegyűlni. A botrány mindig egy jól meghatározott csoportot érint: a szegényeket, a gyengébbeket. Minél rangosabb ember követi el, annál nagyobb a romboló hatása,.

   A megbocsátás sajátosan keresztény cselekedet. A vétkezni ige itt magába foglalja az Isten és embertárs ellen elkövetett valamennyi bűnöket. Itt inkább a közösségben elkövetett mulasztásokról, felelőtlenségekről van szó. Mátétól eltérően itt naponta hétszer kell megbocsátani a bűnösnek: a lényeg ugyanaz, mindig meg kell bocsátani. Az igazi megbocsátás azt jelenti, hogy elfelejtünk minden ellenérzést, gyűlöletet, bosszúvágyat és jogot. Nemes Ödön atya külön elmélkedésben írja körül a megbocsátás hogyanját. Szerinte a megbocsátás inkább akarati megnyilvánulás, a gyógyulás pedig egy folyamat. Nem lehet egyből elfelejteni a kapott sérelmeket, bántásokat, de az alapvető magatartás a megbocsátásra kell irányuljon.

   A hit a másik fő témája ennek a beszélgetésnek. A tanítványok a saját bőrükön tapasztalták meg a hit törékeny, kicsiny voltát. A hit Mesterétől kértek segítséget. Valahányszor magunkban érezzük a hit gyengülését, Jézushoz kell forduljunk. Szerinte nem a hit nagysága a fontos, hanem annak a megléte. Egy kis hittel az ember nagy dolgokat tud művelni. A hit Isten ajándéka, és hit nélkül senki sem tud tetszeni Istennek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…