18. október, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáztizenötödik Hét – Október 18 – 24. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva


Védekezzünk az ördög incselkedései ellen. Maradjunk belül, mert ott nagy biztonságunk van. Maradjunk a Szentírás olvasásánál.
– Aranyszájú Szent János –

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 514 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 515. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ahol kétség, oda hitet, ….
– Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Segíts, Urunk, eloszlatni kételyeinket és erősítsd hitünket!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Jézus ma bennünket is megkérdez: Akarsz-e a tanítványom lenni? Akarsz-e a barátom lenni? Akarsz-e az én Evangéliumom tanúságtevője lenni?
– Ferenc pápa –
Imaszándék: Adj erőt, Jézusom, hogy ne csk vállalkozzunk, hanem neked tetszően el is végezzük igehirdető feladatainkat!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Szilárdan hiszek abban – akkor is ha a tények az ellenkezőjét mutatják – hogy az Isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban.
– XXIII. János pápa –
Imaszándék: Mélyítsd, Urunk, gondviselésedben való hitünket, de kérünk óvj meg a vakmerőségtől!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy támogassa az élet zarándokútján, körültekintett a teremtett világon, s nem talált semmit, ami a lélekhez méltó lett volna. Akkor visszavonult önmagába és elhatározta, hogy önmagát adja neki.
– Viennai Szent János –
Imaszándék: Fogadd el, Urunk, hálaadásunkat jótéteményeidért!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt.
– Szent Pál apostol –
Imaszándék: Hálát adunk, Urunk, minden olyan emberért, papért akik hitelesen, Neked tetszően élik meg hitüket és a szeretetet!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Csak egy dolgot kell megtenni idelenn: szórják Jézus elé a kis áldozatok virágait, fogják meg simogatással, mert én is így fogtam meg őt, és ezért fognak olyan jól fogadni.
– Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne nagy dolgokat akarjunk megvalósítani, hanem elégedjünk meg azzal, amit Te ránk bíztál a mindennapokban!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Amikor eljön az idő, hogy akiknek kedvében kellene járniok, ellenére cselekszenek, amennyi türelmet és alázatosságot mutat akkor, annyi lakozik benne, és nem több.
– Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a türelem és alázat jellemezzen bennünket!

Keresés a honlapon…