> Családos imalánc – Ötszáznyolcvanötödik Hét – Február 20 – 26. - Imalánc.ro
 
20. február, 2023Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznyolcvanötödik Hét – Február 20 – 26. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Aki ad, Jézusért tegye, aki kap, az Urat dicsérje!
Mindszenty József

Ahol sérelem, oda megbocsájtást. – Assisi Szent Ferenc –


A hitetekben való megerősödést az jelenti főképpen, hogy gyakran járuljatok szentgyónáshoz és szentáldozáshoz!
– részlet Márton Áron püspök beszédéből, Csíksomlyó 1949. június 4. –

Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad.

Szent Pál apostol

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 584. hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 585. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Amit azonban az ember nem mondhat vagy nem tud elgondolni, s amire soha nem mert volna vágyódni, Isten a maga nagy szeretetében kimondta, elgondolta és teljesítette.
– Viennai Szent János –
Imaszándék: Segíts, Istenünk, hogy felismerjük mindazt a jót, amit tőled kaptunk és még kérni sem mertük!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Ahol sérelem, oda megbocsájtást.
– Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Adj, Urunk, bölcsességet, hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akik megbántottak és segíts, hogy bocsánatot kapjunk ott, ahol mi magunk sértettünk meg másokat!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
– Szent XXIII. János pápa –
Imaszándék: Kérlek Uram, adj erőt, hogy ne kedvteléseim szerint szolgáljak neked, hanem szükség szerint!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
A múltkor azt mondta Jézus: „Hányszor elhagytál volna, fiam, ha nem feszítelek keresztre!
– Szent Pio atya –
Imaszándék: Uram, segíts megétrtenem keresztrefeszítéseim szükségszerűségeit!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Ó, kíváncsi fajzat, idegen életek puhatolására, de lusta a magáé megjavítására.
– Szent Ágoston –
Imaszándék: Uram, segíts hogy a magam életét a te tetszésed szerintivé tegyem, hogy mások élete is megszépülhessen!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
A felemelő szeretet nélkül ugyanis a legfeltűnőbb ajándékok is hiábavalók.
– Ferenc pápa –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy ajándékozásaim csakis szeretetből fakadjanak!

Vasárnap: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Jézus, légy velem minden pillanatomban, s szívemen nem lesz úrrá soha félelem.
– Szent Fausztina nővér –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy ne félelmeim vezéreljenek, hanem a te igaz szereteted!