> Családos imalánc – Ötszáznyolcvannyolcadik Hét – Március 13 –19. - Imalánc.ro
 
13. március, 2023Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznyolcvannyolcadik Hét – Március 13 –19. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá, hogy megismerjem őt: föltámadásának erejét, de a szenvedésben való részesedést is.

Szent Pál apostol

Adj Urunk türelmet és állhatatosságot a mindennapi feladatok elvégzésében, mert boldogok azok, akik kitartottak viszontagságukban és Hozzád fohászkodtak szüntelen.

Istennek kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviselő Istentől neked kijelölt mindenneű helyzetben példát adtál élethivatásunk Istennek tetsző betöltésére: mint ifjú, a szerény önfegyelmezésre, mint hitves, az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkáséletre, mint családfő, a magáról megfeledkező gondosságra. Az Üdvözítő Jézusnak és a boldogságos Szűz Anya Máriának példájára kérlek légy pártfogóm és oltalmazóm. Taníts meg ó Szent József, tökéletes életnek mestere, istenes életbölcsességre, hogy egyformán kegyelemnek ismerjem fel a szegénységet és a jómódot, a szerencsét és a megalázást, hogy sose törekedjek erőmön felüli dolgokra, sose kívánjak feltűnni és mások fölé emelkedni, sose veszítsem az élethez kedvemet és türelmemet, hanem alázatos egyszerűséggel mindig csak azt tegyem, amiről tudom, hogy kötelességem: úgy ahogyan Isten akarja, ott ahol Isten akarja, akkor és addig amikor és ameddig Isten akarja.

                                                                — ima Szent József közbenjárására —

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 587. hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 588. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   A szenvedés aktív, teremtő erő, mindig jó gyümölcsöt hoz, ha Isten kezéből fogadjuk el azt és bízó szívvel ezt mondjuk rá: „Igen Atyám”!
                                                                        — M. Basilea —
Imaszándék: Uram tedd velünk mit tenned kell, ad nekünk mit adnod kell, vezess ahova mennünk kell, tanítsd amit tanulnunk kell, legyen meg a te Akaratod!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   A földműves is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői esőt meg nem kapja. Legyetek tehát ti is türelemmel és legyetek állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele.
                                                         — Jakab apostol levele 5,7-8 —
Imaszándék: Adj Urunk türelmet és állhatatosságot a mindennapi feladatok elvégzésében, mert boldogok azok, akik kitartottak viszontagságukban és Hozzád fohászkodtak szüntelen.

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
                                                         — Péter apostol I. levele 3,9 —
Imaszándék: Köszönjük Urunk, hogy kiárasztod ránk a Te áldásodat, add kérünk, hogy felismerjük életünkben a Te gondviselésedet!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   Az ember nem sokra megy egyedül az életben. Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.
                                                               — Clara Sánchez —
Imaszándék: Add Urunk, hogy családjaink, közösségeink, Rád alapozva biztos támasz lehessenek mindazok számára, akik magányosan és megfáradtan keresnek Téged!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
   Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Ne vesd el népedet, ne fordulj el tőlünk! Remegve gondolunk arra, hogy az isteni igazságosság tüntető látogatása után is vannak közöttünk olyanok, akik tagadják, vagy káromolják Istent, és tovább vétkeznek. Takard el bűneinket szeplőtelen tisztaságod fénypalástjával! A mi engesztelésünk oly gyenge, oly kevés, pótold a hiányokat és erősíts minket a bűnbánatban! Mutasd meg hatalmadat, oltalmazd hazánkat!
        — Hódolat, felajánlás és engesztelés a Világ Királynője Szeplőtelen Szívéhez —
Imaszándék: Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője, Szeplőtelen Szíveddel uralkodj fölöttünk!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Azért tehát arra törekedjünk, ami a békességet és az egymás építését szolgálja.
                                              — Szent Pál apostol – római levél 14,19 —
Imaszándék: Add Uram, hogy békességben éljünk családunkban és környezetünkben! Add, hogy ráfigyeljünk egyházközségünk többi tagjára és közösséggé kovácsolódjunk!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghalt is élni fog.
                                              — János Evangéliuma 11,25 —
Imaszándék: Add Uram, hogy epíteni tudjuk a Te országodat és megmaradjunk az örök életbe vetett hitünkben! Engedd meg nekünk, hogy végső óránk után a Te örök jelenlétednek örvendhessünk