> Családos imalánc – Ötszáznyolcvanhetedik Hét – Március 6 – 13. - Imalánc.ro
 
6. március, 2023Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznyolcvanhetedik Hét – Március 6 – 13. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szabadságának alapja az, hogy csak a végtelen jóra (Istenre) irányul szükségszerűen, s így a véges értékektől el tud szakadni.
Aquinói Szent Tamás

Mindenható Istenünk! Hálát adunk Neked a kegyelmekért, amelyeket nekünk adsz, adományaidért, amelyekkel elhalmozol és képességeinkért, amelyekkel megáldasz!

Isten azonban megkönyörült rajta, de nemcsak rajta, hanem rajtam is, hogy bánat bánatra ne érjen.
Szent Pál apostol

Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben, boldog, hogy eltöltheti örömmel és boldogsággal.
Viennai Szent János
Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 586. hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 587. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Egyre inkább Feléd taszít valami;
a nap csendes lélegzetvételei között,
egész lényemet átjárja.
A Lélek zsengéje még, de most is hallani:
hogy minden új nap szebb lesz,
mert a holnapok Benned jönnek el.
Reményed éltet engem: a Van, a Volt, az Eljövendő.
                                                          — Korponai Gábor SJ —
Imaszándék: Kérünk Urunk segíts nekünk a mindennapi teendők közepette is Veled élni, és kérünk adj bölcsességet, hogy különbséget tudjunk tenni a között, amit valóban fontos megtennünk, és a között, amit nem.

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Mihelyt odáig jutunk, hogy az Isten iránti szeretet tökéletessé lesz bennünk, akkor ez megadja nekünk az összes lelki javakat. Mi azonban zsugoriak vagyunk, s csak kelletlenül vállalkozunk arra, hogy egészen odaadjuk magunkat Istennek.
                                                                  — Avilai Szent Teréz —
Imaszándék: Mindenható Istenünk! Hálát adunk Neked a kegyelmekért, amelyeket nekünk adsz, adományaidért, amelyekkel elhalmozol és képességeinkért, amelyekkel megáldasz! Kérünk adj elég bölcsességet, tisztánlátást és bátorságot, hogy mindazokat a javakat, amelyeket Tőled kaptunk, okosan és hűen tudjuk használni, a magunk és a ránk bízottak javára és ezek lelkünk üdvét szolgálják!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   A jó és rossz ősi küzdelme korunk színpadán a szemeink előtt folyik, s már apokaliptikus méreteket öltött. Az ártatlanoknak és ártalmatlanoknak hitt eszmék, melyeket jámbor tudósok eddig könyvekben és tudóskodó előadásokban, politikai vezérek pedig szórakoztató kakasviadalokon vitattak, élet nélküli világukból földre érve életalakító igénnyel álltak az ember elé, s társadalmi útjukat ma vér és pusztulás jelzi. Isten angyalának és az ember romlására törő szellemvilág vezérének a harca ez.
                                                                       — Márton Áron —

Imaszándék: Uram eléd hozzuk mindazokat, akik felelősek a népek jólétéért: politikusok, államvezetők, egyházi vezetőink. Töltsd be őket Szent Lelkeddel, vezesd őket a te utadon, az igazság útján, a szeretet útján, hogy jólétben és békében élhessen minden ember!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.
                                                      — Szent Pál efezusiakhoz írt levele 1,3 —
Imaszándék: Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, áldd meg minden gondolatunkat, minden szavunkat, minden cselekedetünket, és óvj meg minket a mulasztásoktól!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
                                                                                   —Szent Patrik—

Imaszándék: Köszönöm Istenem, hogy a legnehezebb helyzetben ott vagy velem és a legbölcsebb utat mutatod a megoldásra. Nagy hála és megnyugvás ez számomra, mert biztonságba érzem magam.

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog.
                                                  — János Evangéliuma 11,25 —

Imaszándék: Jézusom, ne engedd, hogy halottaimat elfelejtsem és segíts, hogy megértsem: azért távoztak ők a földi életből, hogy Benned hazataláló szeretetük, még inkább Feléd irányítsa szívemet, figyelmemet és érdeklődésemet.

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Boldog a szolga, aki távollétében éppúgy szereti és félti testvérét, mint jelenlétében; és háta mögött sem mond semmi olyat, amit jelenlétében szeretettel meg ne mondhatna.
                                                   — Assisi Szent Ferenc—
Imaszándék: Istenünk, hirdesse nagyságodat hitvallásunk, amellyel elismerjük, hogy szolgáid vagyunk. Te üdvösségünkért tekintetre méltattad Szűz Mária alázatosságát; kérünk, bennünket is emelj fel magadhoz, és vezess a megváltás teljességére. Ámen.