> Családos imalánc – Ötszáznyolcvanharmadik Hét – Február 6 – 12. - Imalánc.ro
 
6. február, 2023Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznyolcvanharmadik Hét – Február 6 – 12. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Uram, azért imádkozom: ha megnő majd a gyermekem,
S kézen fogva a templomba többé már nem vezethetem:
Harangjaink hívó szavára magától jöjjön templomodba,
S felnőtt szívét, én Istenem ne zárja el tőled soha.

Ha majd egyszer szól a harang s temetésre zendül szava,
s fáradt asszony-hívásodra elindulok hozzád, haza.
Míg búcsúztat a két harang s ő ott könnyez a síromon:
érezze meg, hogy akkor is ő érette imádkozom.

Uram, azért imádkozom: ha felnő majd a gyermekem
S az élet majd elsodorja és többé nem lehet velem,
Ha majd egyszer szól a harang s temetésre zendül szava
S fáradt asszony-hívásodra elindulok hozzád, haza.
Míg búcsúztat a két harang s ő ott könnyez a síromon:
Érezze meg, hogy akkor is ő érette imádkozom.
Csiha Kálmán író, református püspök

Imádlak, Istenem, és teljes szívemből szeretlek. Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy kereszténnyé tettél.” Igen, örüljünk a hit ajándékának; a legértékesebb javunk, amit senki nem vehet el tőlünk! Köszönjük meg az Úrnak ezt a napot imával és következetes keresztény élettel. Isten szeret bennünket, de azt várja tőlünk, hogy mi is szeressük őt. Isten vezeti Egyházát, mindig támogatja, elsősorban a nehéz pillanatokban. Ne veszítsük el soha ezt a hittel teli látásmódot, amely az egyetlen és igaz az Egyház és a világ történetének hosszú útján. Szívünkben legyen mindig jelen az örömteli bizonyosság, hogy az Úr mellettünk van, nem hagy el minket, közel van hozzánk és szeretetével áraszt el bennünket!
XVI Benedek pápa

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 582. hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 583. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Mindenki, aki Kisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.
– Szent Pál második korintusi levél 5,17 –
Imaszándék: Jézusom tisztíts meg engem, hogy a Te világosságod behatolhasson életem minden homályos és sötét zugába! Dicsőség néked Istenem!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
„Mester – válaszolta, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. „Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem! Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
– Márk evangéliuma 10,20-22 –
Imaszándék: Add meg Urunk, hogy minél több ifjú kapjon meghívást a papi vagy szerzetesi szolgálatra nemzetünk erkölcsi gyarapodására és katolikus hitünk megmaradására a Kárpát-medencében és az egész világon!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Ha mindig ugyanazokba a kövekbe botolva esel hasra és mindig ugyanazokkal a problémákkal kerülsz szembe, akkor bizonyára körbe-körbe jársz. Engedd, hogy Jézus megtörje az ördögi kört és kivezessen téged! Ő egyenesen előre vezet, nem körbe-körbe.
– Reinhard Bonnke –
Imaszándék: Kérlek Uram, Te vezess mindig, mert szükségem van Rád! Segíts, hogy ne körbe-körbe, hanem veled és feléd haladjak!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Nem szükségesek a szavak, a szeretet egy nagy ajándék! A világ összes lehetősége a miénk lehet, a dolgokat pedig, ha akarjuk, rendezni lehet!
– a Don Matteo című filmből –
Imaszándék: Uram, köszönjük azt a végtelen szeretetet, amit Tőled kapunk! Hálát adunk, hogy ezen a szép földön élhetünk! Kérünk Istenünk, hogy a velünk nem egy véleményen lévő emberekhez is kedvesek tudjunk lenni!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Azért vannak kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.
– Antoine De Saint-Exupery –
Imaszándék: Uram, ha az én utam itt véget ért, kérlek add, hogy az a csillag világítson, s én Haza találjak Hozzád!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Egy alkalommal megmutattam Pio atyának egy csodálatosan virágzó galagonya ágat és ahogy mutattam neki a hófehér virágokat, felkiáltottam: – Milyen gyönyörűek! – Igen – mondta az atya – de a virágoknál szebbek a gyümölcsök! Így megértette velem, hogy a cselekedetek szebbek a szent óhajoknál.
– Pio atya –
Imaszándék: Uram add, hogy mindig azonnal s örömmel tudjak mások szolgálatára lenni!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Arról fogja felismerni mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást!
– János Evangéliuma 13,35 –
Imaszándék: Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy embertestvéreimet úgy szeressem, ahogyan Te szeretted őket! Te alázatossággal és szeretettel szolgáltál nekik, hogy segítsd őket szükségükben. A te szívedből oly sok irgalmasság árad mindenki számára, kérlek, töltsd el az én szívemet is irgalommal minden embertestvérem iránt!