31. augusztus, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznyolcadik Hét – Augusztus 30 – Szeptember 5. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Könnyebbüljenek meg, ha jót hallanak rólam és sóhajtozzanak, ha bűneimet látják.
Szent Ágoston

Az akarat értelmes törekvő képesség, amelynek tárgya az ész bemutatta jó.
Aquinói Szent Tamás

Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.
Szent Pál apostol

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 507 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 508. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azt, aki Őt keresi.

Szent Pál zsidókhoz írt levele 11,6b

Imaszándék: Köszönjük Urunk, hogy nem hagysz soha magunkra és irgalmas vagy hozzánk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Az imádság azon módszerének, amelyből az értelem működése ki van kapcsolva, az a sajátsága, hogy a lélek benne igen sokat nyer, illetve egészen elveszti önmagát az Istenbe merülés folytán. Haladása igen gyors, mert mást sem tesz, csak szeret.

Avilai Szent Teréz

Imaszándék: Segíts Urunk, hogy az imádságunk által elő kapcsolatba kerüljünk veled és a te szíved szerinti kapcsolatba családunkkal és embertársainkkal. Ámen!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség, sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Az embereknek szükségük van segítségre, de, ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserében,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
– Teréz Anya

Imaszándék: Add Urunk, hogy az Egyház mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit. Add Urunk, hogy a mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat.

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
A szabad lények azonban éppen azért, mivel szabadok, képesek cselekedni vagy nem cselekedni, így vagy amúgy cselekedni mivel azt választják, amit akarnak, és az akarást megelőzte az észnek ítélete.
– XIII. Leó pápa –

Imaszándék: Urunk, Te vagy a történelem egyetlen Ura, kérlek az államelnöki választások alatt a politikusok keresztény módon járjanak el egymással, félretéve a versengést, az önző érdekeket. A versengés hevében ne feledkezzenek meg a keresztény közösségek küldetéséről, a családok szerepéről, a nevelés és példamutatas fontosságáról, az erkölcsi rendről, és a keresztény értékekről.

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Tegnap csupán emberek gyermekei voltunk, ma már Isten gyermekei vagyunk.
– Nisszai Szent Gergely

Imaszándék: Teremtő Atyánk! Jézus-Krisztus Szent Nevében kérünk, áldd meg gyermekeinket, fiataljainkat, és oltalmazd őket az istenellenes erők befolyásától. Köszönjük, hogy velünk vagy minden napon, a Világ végezetéig.

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
– Padre, én nem hiszek Istenben!
– Isten azonban hisz benned, fiam.
– Szent Pió atya –
Imaszándék: Mennyei Atyánk! Tartsd meg testi-lelki egészségben idős testvéreinket, adj erőt hozzátartozóiknak elviselni a lassú leromlásukat a Te akaratod szerinti hátralévő földi életükben!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
Zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel,
és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyében járok is,
nem félek a bajtól, hisz Te velem vagy;
Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
s az Úr házában lakom örök időkön át.
– Zsoltárok könyve 23

Imaszándék: Hálásan köszönöm Istenem, hogy velünk vagy mindig, támaszkodhatunk rád, segítesz ha bajban vagyunk és velünk örvendezel a jóban. Ámen.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…