> Családos imalánc – Ötszáznegyvennegyedik Hét – Május 16 – 22. - Imalánc.ro
 
16. május, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznegyvennegyedik Hét – Május 16 – 22. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csak égni kevés, csak világítani hiú dolog, égni és világítani, ez a tökéletesség!
Szent Bernát

Add, Istenem, hogy el tudjam fogadni mások szeretetét és én is érted szeretni tudjam még azokat is, akiket nem szeretek eléggé!

A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség.
Kalkuttai Szent Teréz anya

Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.
Szent Péter apostol

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 543 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 544. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.
– Szent Péter apostol –
Imaszándék: Segíts, Istenem, hogy mindenkivel békességben tudjak lenni, még azokkal is, akik nem értenek meg, vagy félreértenek!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság.
– Szent János apostol –
Imaszándék: Segíts, Uram, hogy felismerjem bűnösségeimet!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is.
– Szent János apostol –
Imaszándék: Add, Istenem, hogy el tudjam fogadni mások szeretetét és én is érted szeretni tudjam még azokat is, akiket nem szeretek eléggé!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri!
– Szent Pio atya –
Imaszándék: Istenem, segíts hogy vágyjam és akarjam, hogy szentté váljak!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Nem kellettek neked azok az áldozatok, melyeket az emberek bemutattak; hanem azt akartad, hogy föláldozzam neked testemet, melyet nekem adtál: íme, kész vagyok megtenni a te akaratodat.
– Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Uram, Istenem, hogy teljesíteni tudjam akaratodat!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Sokkal inkább vonzzon bennünket a Szentlélek kegyelme,… Egyetlen bánatunk legyen, ha nem részesülünk ebben a táplálékban.
– Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Segíts, Istenem, legyőzni a földies szomorúságot és add, hogy a mennyeiek felé irányuljon tekintetem!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Csak égni kevés, csak világítani hiú dolog, égni és világítani, ez a tökéletesség!
– Szent Bernát –
Imaszándék: Add, Uram, hogy világítsak, égjek a te tetszésedre! Hála neked, Istenem, eddigi fényemért!