> Családos imalánc – Ötszáznegyvenegyedik Hét – Április 25 – Május 1. - Imalánc.ro
 
25. április, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszáznegyvenegyedik Hét – Április 25 – Május 1. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék.
Szent István király

Nem testem szaván és hangján nyilatkozok, hanem lelkem igéivel és gondolkodásom kiáltásaival.
Szent Ágoston

Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre. Aki tehát ezeket megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki ránk árasztotta Szentlelkét.
Szent Pál apostol

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 540 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 541. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Áldott légy mindörökké, mert bár elhagytalak Téged, Te sohasem hagytál el engem oly véglegesen, hogy kezedbe kapaszkodva, de csakis úgy, ne lettem volna képes mindig újra fölkelni.
– Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Istenem, segíts hogy soha sem hagyjalak el!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Maradj állhatatosan benne, megfeledkezve minden egyébről. Mert hacsak nem kötelességed velük foglalkozni, kedvesebb dolgot cselekszel Isten előtt, mikor önmagadat őrzöd és tökéletesíted, mint ha valamennyit megszereznéd. Hiszen “mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, lelkének pedig kárát vallja”.
– Keresztes Szent János –
Imaszándék: Segíts, Uram, hogy álhatatos legyek a jóban!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Igyekezzék mindenben Isten nagyobb tiszteletét és dicsőségét előmozdítani.
– Keresztes Szent János –
Imaszándék: Uram! Add, hogy igyekezzem tetszésedre cselekedni!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
– Szent Pio atya –
Imaszándék: Istenem, segíts hogy felismerjelek a mindennapokban!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Amikor imádkozol az Úrhoz, szíved szemeivel nézz magadba, a tulajdon lelkedbe: az Úr ott van, gondolataidban és szíved igaz rezdüléseiben, de rajta kívül is mindenütt.
– Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Add, Istenem, hogy nehézségeimet veled beszéljem meg, hogy másoknak terhére ne legyek!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. – Szent Pio atya –
Imaszándék: Fogadd el, Istenünk, hálánkat azért mert életet adtál nekünk!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Most a hithirdetés rátok van bízva, hogy új és új erővel hangozzék fel. Az egyháznak szüksége van a fiatalok lelkesedésére, kreativitására és örömére.
– Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Uram, hogy életünkkel is hirdessük evangéliumodat!