> Családos imalánc – Ötszázhuszonnyolcadik Hét – Január 17 – 23. - Imalánc.ro
 
17. január, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázhuszonnyolcadik Hét – Január 17 – 23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.
                          – Assisi Szent Ferenc

   Szeresd az igaz ítéletet!
                          – Szent István király

   A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást.
                         – Szent Pál apostol

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 527 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 528. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Szánja rá magát mindjárt kezdetben arra, hogy nem riad vissza a kereszttől, s meg fogja látni, hogyan segíti majd az Úr annak viselésében; milyen jó kedvvel fog haladni s mennyi hasznot merít mindenből.
                    – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy türelmesen viseljem keresztjeimet, mert ez meghozza annak gyümölcsét, az Úr közelségét és az Ő megértését!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
A szeretet többé már nem önmagát – a boldogság részegségében való elmerülést – , hanem szerelmesének a javát akarja: lemondássá válik, áldozatkészséggé válik, sőt akarja ezeket.
                  – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Uram, hogy a szeretetben Jézust tudjuk közvetíteni!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Bármekkora nehézségekkel és kellemtelenségekkel járjanak is hivatala és kötelmei, ne csüggedjen el az ilyen nehéz időben, mert nem lesz mindig úgy.
                  – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a nehézségekből türelem s állhatatosság származzon!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Alázatos színlelés nélkül.
                 – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Uram, hogy az alázat szívből jövő legyen s add, hogy Te légy jelen benne!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Imádságod közben ne figyelj az ellenség kísértésére, hanem helyezd szívedet szilárdan az ima szavaiba, azzal a bizonyossággal, hogy azokban a Szent Lélek kincsei vannak elrejtve: az igazságosság, a világosság, az élő tűz, a bűnök bocsánata, a szív békéje és öröme, élet és üdvösség.
                – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Kérünk, Urunk, segíts elmerülni az imába, hogy meghalljam válaszodat!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
              – Szent Péter apostol –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy minel inkább megismerjünk téged, hogy úgy cselekedjünk ahogyan te elvárnád tőlünk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a sátánnal, és elfut előletek.
              – Szent Jakab apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjünk Téged, mert te mindig velünk vagy! Segíts, hogy legyőzzük a gonoszt!