> Családos imalánc – Ötszázhuszonhatodik Hét – Január 3 – 9. - Imalánc.ro
 
3. január, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázhuszonhatodik Hét – Január 3 – 9. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.
Szent Pio atya

 Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Szent XXIII. János pápa

Amikor imádkozol az Úrhoz, szíved szemeivel nézz magadba, a tulajdon lelkedbe: az Úr ott van, gondolataidban és szíved igaz rezdüléseiben, de rajta kívül is mindenütt.

Kronstadti Szent János

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 525 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 526. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
A legszebb szórakozás? A munka.
– Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy leszokjunk a lustaságról!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz.
– Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Jézusunk, hogy mindnyájan megértsük irányításaidat és aszerint cselekedjünk!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Ezért övezzétek fel gondolkodástokat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek.
– Szent Péter apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, kegyelmedet, különösen azoknak, akik leginkább szükségét érzik!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.
– Szent Jakab apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy hálásak legyünk mindazért, amit tőled kaptunk!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
– Szent János apostol –
Imaszándék: Fogadd el, Urunk, hálánkat irgalmadért!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek.
– Szent Júdás Tádé apostol –
Imaszándék: Adj, Urunk, erőt, amikor hitünkért és a te igazságaidért kell síkraszálljunk!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Jézus kicsit több ráhagyatkozást és bizalmat vár tőlük.
– Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy merjünk rád hagyatkozni, ha felismertük mit kell tennünk!