> Családos imalánc – Ötszázhetvenegyedik Hét – November 14 – 20. - Imalánc.ro
 
16. november, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázhetvenegyedik Hét – November 14 – 20. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

 Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd, Istenem!
                                     –XXIII. János pápa

 

 

   Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el… Legyünk hát ilyenek!
                                    –Ferenc pápa

   Bármilyen élvezet kínálkoznék is érzékeid számára, hacsak nem szolgál Isten nagyobb dicsőségére, utasítsd el s maradj tőle ment szeretetből Jézus Krisztus iránt, akinek ebben az életben nem volt más öröme s nem is kívánt egyebet, mint megtenni a mennyei Atya akaratát. Ezt nevezte táplálékának és ételének.
                                 –Keresztes Szent János

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 570 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 571. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.

A nagy szentek Isten dicsőségére dolgoztak, de én nagyon kicsi lélek vagyok. Én az ő örömére dolgozom… és boldogan elviselném a legnagyobb szenvedéseket is, anélkül, hogy erről tudna, ha ez lehetséges volna … csak hogy mosolyt csaljak ajkára.
                                  –Lisieux-i Kis Szent Teréz–
Imaszándék: Add, Uram, hogy elsősorban a te örömödet keressük, ne a magunk és mások örömét!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.

Az összes olyan ember és szellem is, akik alázatos szívvel nem a saját, hanem Isten dicsőségét keresik, és Őt követik jámbor hittel, egyazon közösséget alkotják.
                                 –Szent Ágoston–
Imaszándék: Uram, segíts, hogy családjaink jámbor hittel és alázattal közösséggé formálódjanak a plébániájuk körül!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.

   Könyörgök is azért, hogy szeretetetek mindjobban gazdagodjék helyes ismeretben és teljes megértésben, hogy el tudjátok bírálni mi a helyes. Akkor tiszták és kifogástalanok lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben Isten dicsőségére és dicséretére.
                               –Szent Pál apostol–
Imaszándék: Add, Uram, hogy a szeretet megélése egyre tisztábbá formálja életünket!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.

A hallgatás alázat, amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad, amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét, a hallgatás alázat.
                            –Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Urunk, taníts meg bennünket hallgatni, ha az másnak növekedést hoz!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.

   Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsőségére.
                          –Aquinói Szent Tamás–
Imaszándék: Segíts, Uram, hogy felismerjem és megtegyem, ami neked tetszik, úgy a család szűk környezetében, mint a Te nagy családodban!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.

   Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.
                        –Szent Péter apostol–
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük testünk múlandóságát és értékesebb, maradandó adományok felé törekedjünk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.

Bár nyernétek el a béke nagy bírájának kegyelmét most is, a jutalom napján is Krisztus Urunkban, Kinek legyen dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen.
–Nazianzi Szent Gergely–
Imaszándék: Add, Uram, hogy Isten kegyelmét mindennél többre becsüljük!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…