> Családos imalánc – Ötszázhatvanhetedik Hét – Október 17 – 23. - Imalánc.ro
 
17. október, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázhatvanhetedik Hét – Október 17 – 23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus ma bennünket is megkérdez: Akarsz-e a tanítványom lenni? Akarsz-e a barátom lenni? Akarsz-e az én Evangéliumom tanúságtevője lenni?
Ferenc pápa

A szeretet a maga tisztaságában és önzetlenségében a legjobb tanúság Isten mellett, akiben mi hiszünk, és aki szeretetre késztet minket. – XVI. Benedek emeritus pápa –

Sokszor hallani elszomorító hangokat, azokét, akik bár buzgóságról tanúskodnak, de ugyanakkor nem túlzott bölcsességről s a helyes mérték iránti érzék teljes hiányáról. Ezt mondják, mintha semmit sem tanultak volna a történelemből, amely az élet tanítómestere.
Szent XXIII. János pápa

Nálatok ugyanis a mi tanúságtételünk hitre talált.
Szent Pál apostol

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 566 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 567. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Miután értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről, és az összes szentek iránt tanúsított szeretetetekről, szüntelenül hálát adok értetek és megemlékezem rólatok imádságomban: Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt.
– Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Uram, hogy imádságunk ne csak önmagunkért, hanem másokért is szóljon!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Valahányszor rágondolunk Jézus Krisztusra, jusson eszünkbe az ő szeretete, amellyel annyi kegyelmet árasztott reánk, nemkülönben az, hogy mekkora szeretetet tanúsított velünk szemben az Úristen, mikor szent Fiában annak ekkora zálogát adta nekünk.
– Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Istenünk, segíts hogy ne felejtsünk el helyesen, Szent Fiadtól tanulva szeretni!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
A szeretet a maga tisztaságában és önzetlenségében a legjobb tanúság Isten mellett, akiben mi hiszünk, és aki szeretetre késztet minket.
– XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne csak hirdessük, hanem éljük is meg az evangéliumot!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak.
– Szent Péter apostol –
Imaszándék: Add, Uram, hogy a rágalmakat a te segítségeddel türelemmel kezeljük és segíts bennünket a teljes megbocsátás útjára! Add, hogy jót tudjunk tenni azokkal is, akik rágalmakkal illetnek!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.
– Szent János apostol –
Imaszándék: Adj, Urunk, bölcsességet és alázatosságot, hogy tudatosan éljük az életet készülve az örök életre!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Félre tehát a lanyhasággal és tanúsíts több buzgalmat.
– Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy buzgóságom a lelkiekben és a munkában eredményes legyen, a te akaratod szerint!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Aki a földről való, az földies és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből jött, azt tanúsítja, amit látott és hallott, de tanúságát nem fogadja el senki.
– Keresztelő Szent János –
Imaszándék: Add, Uram, hogy legyek én az, aki elfogadja és megéli tanításodat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…