> Családos imalánc – Ötszázharmincnyolcadik Hét – Április 4–10. - Imalánc.ro
 
4. április, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázharmincnyolcadik Hét – Április 4–10. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.
Jézus

Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.
Jézus
Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte.
Jézus

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 537 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 538. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.
– Jézus –
Imaszándék: Istenem, segíts igazság szerint cselekednünk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
– Jézus –
Imaszándék: Uram! Segíts, hogy bő termést hozzak a te szőlődben!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.
– Jézus –
Imaszándék: Uram! Vezess engem is a teljes igazságra!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.
– Jézus –
Imaszándék: Segíts, Uram, megértenem a mindennapokban szeretetedet!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Az igazságért az üldözést is viseld el.
– Szent Benedek –
Imaszándék: Add, Istenem, hogy az igazságot ne szégyeljem megvallani!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Amint van keserűségből fakadó rossz buzgóság, mely elszakít Istentől és a pokolra vezet, úgy van jó buzgóság is, amely a vétkektől választ el, és Istenhez és az örök életre vezet. Ezt a buzgóságot tehát a legizzóbb szeretettel gyakorolják.
– Szent Benedek –
Imaszándék: Mennyei Atyánk, add hogy felismerjük mi az, ami számunkra üdvösségünkre szolgál!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Azt nézd, amit neked juttatott, mérlegeld, mit tett és ismerd fel hivatását.
– Szent Ambrus –
Imaszándék: Uram, Jézus, add, hogy felismerjük saját és mások hivatását, hogy segítsük elő a fejlődést ez irányban!