26. július, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázharmadik Hét – Július 26 – Augusztus 1. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jó és gyümölcstermő fák vannak az Egyház kertjében; ezek gyökerüket a szent forrás vizébe eresztették és termékeny új sarjakon bőven terem a jó gyümölcs.

Szent Ambrus

Szerettesd meg magad, hogy annál jobban megszerettethesd Istent.

Bosco Szent János

Az Úr legyen irántam irgalmas és áldjon meg engem.

– Szent Gertrúd –

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 502 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 503. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
A nagyszülőket soha, semmilyen indokkal nem szabad kizárni a családi környezetből. A nagyszülők, főként amikor a hit tanúi is, olyan értéket képviselnek, amelytől nem szabad megfosztani az új nemzedéket.
– XVI. Benedek pápa

Imaszándék: Uram, légy velünk otthonunkban! Óvj meg bennünket a fölösleges aggodalmaktól!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Az imádság a legjobb fegyverünk, kulcs, amely megnyitja Isten szívét. Szíveddel is szólnod kell Jézushoz, nemcsak a száddal, sőt olykor csak szívünkkel kell hozzá beszélnünk.
– Pio Atya breviáriuma

Imaszándék: Urunk add, hogy tanuljunk meg elcsendesedni, hallgatni és az adott csendben próbáljunk Rád figyelni!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet.
– Szent Pál – Zsidókhoz írt levél 12,1.

Imaszándék: Nincs erőnk elviselni terheinket, segíts, Urunk, kérünk! Nincs erőnk elviselni küzdelmeinket, bátoríts bennünket, Urunk! Nincs erőnk elviselni szégyenünket, tisztíts meg Te minket Urunk!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondotta.
– Apostolok Cselekedetei 27,25
Imaszándék: Add Uram, hogy a Te beszédedet ne csak hallgassuk, hanem meg is éljük!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Az Úr szerzett Téged útjai elején, Te még a föld színe előtt, a halmok előtt rendeltettél. A Te kígyótipró világhatalmadat már ősszüleinknek kijelentette az Úr! Téged a megtestesülés hajnalán a fényes égi fejedelem, Gábor arkangyal, hódolattal köszöntött!
– Hódolat, felajánlás és engesztelés a Világ Királynője Szeplőtelen Szívéhez

Imaszándék: Uram, mi tudjuk, hogy habár gyarlók vagyunk, Nagyasszonyunk és magyar szentjeink közbenjárására, soha nem hagyod el Nemzetünket!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor nincs okunk a szomorúságra: és nincs annál nagyobb gazdagság, mint a meglévőkkel való megelégedettség.
– ősi keleti bölcsesség

Imaszándék: Kérünk Urunk, add, hogy a Te jelenlétedben legyünk nap mint nap, hiszen ha Te velünk vagy, nincs okunk a szomorúságra, mert Te betöltöd minden szükségünket!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.
– János Evangéliuma 6,26-27

Imaszándék: Uram, adj erőt ha elfáradunk, ha lelkesedésünk lankad, ha elfásulunk a mindennapokban, ha hitünk gyengül. Te embernek teremtettél, gyengének és gyarlónak, de tudjuk, hogy hozzád mindig bizalommal fordulhatunk, mert mindig megsegítesz minket!