Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
                                  – XXIII. János pápa

   Az Isten szabad, ezért imádságomban szabadon kell kiöntenem szívemet.
                                – Kronstadti Szent János
   Töltsön el Isten kegyelme, légy alázatos, jámbor, az öröm olajával felkent!
                               – Szent Bonaventura

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 417 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 418. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csüggedjek.
                              – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy örömet szerezzen minden olyan tett, ami a Te tetszésedet elnyeri!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
A szeretet minden erénynek a királynője.
                              – Szent Pio atya –
Imaszándék: Taníts meg, Urunk, szeretni!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Isten ugyan kedvét találja az önmegtagadásban, elmélkedésben, szentáldozásban, a felebaráti szeretet cselekedeteiben; de mikor? Ha ezek az ő akarata szerint történnek.
                             – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük a Te akaratodat!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Isten nem azt akarja, hagy bővelkedjünk világosságban, hanem azt, hogy mindenben alávessük magunkat az ő akaratának.
                             – Boldog Suzo Henrik –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy többreértékeljük a Te akaratodat és elhajuk miatta a sajátunkat!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   Menjetek az árral szemben ebben a civilizációban, amely olyan sok rosszat tesz nekünk. Megértettétek? Árral szembe menni annyit jelent, hogy zajt csapni, haladni előre, de a szépség, a jóság és az igazság értékeivel.
                             – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy merjünk ellentmondani a világnak, ha hitünk megvédése a tét!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Tégy engem a Te békéd eszközévé.
                            – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy keressük a békességet minden emberrel, de ne mondjunk ellent az emberek kedvéért hitünknek!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Miért törődöm tehát az emberekkel, hogy meghallgassák vallomásomat, mintha ők gyógyíthatnának meg engem minden nyavalyámból?
                          – Szent Ágoston –
Imaszándék: Taníts meg, Urunk, függetleníteni magunkat az emberek véleményétől, ha az káros hatást gyakorolna ránk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…