Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják. Mert az ember annyit ér, amennyit Isten szemében ér, és semmivel sem többet.
                                              – Assisi Szent Ferenc


   És a Bölcsességnek nincs eredete, marad, mint volt és így lesz mindörökre. Sőt, inkább nincs benne sem múlt, sem jövő, csupán a jelen létezés, mivel örök.
                                            – Szent Ágoston
   Amit azonban az ember nem mondhat vagy nem tud elgondolni, s amire soha nem mert volna vágyódni, Isten a maga nagy szeretetében kimondta, elgondolta és teljesítette.
                                            – Viennai Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 413 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 414. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Isten a következő feladattal bízott meg minket: ledönteni az embert embertől elválasztó gátakat és kiépíteni végül az emberek igazi közösségét…
                                              — Orbán László egyetemi lelkész —

Imaszándék: Tégy alkalmassá minket Urunk, hogy kisközzösséghez tartozzunk! Add Urunk, hogy lelkileg megerősödjünk és feltöltődjünk a közösségi tevékenységek által!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
 Ráleltem egy paradoxonra: ha addig szeretsz, hogy az már fáj, akkor nem marad fájdalom, csak szeretet.
                                                                — Kalkuttai Szent Teréz anya —

Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeretetben tudjunk élni családunkban ;s környezetünkben!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Nem az árt nekünk igazán, ami történik velünk, hanem inkább az, hogy hogyan látjuk, és kezeljük azt a helyzetet.
                                       — Bob Gass —

Imaszándék: Add Uram, hogy Rád tudjuk bízni problémáinkat! Ne engedd, hogy nehézségeink megakadályozzák a Veled való kapcsolatunk növekedését!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Az Úr szavai nem csalhatnak, s hogy ha igazán megbánjuk bűneinket, ha föltett szándékunk Őt többé meg nem sérteni: akkor újra barátságára méltat bennünket, s újra megadja kegyelmeit, sőt esetleg még bőségesebben, mint annak előtte, ha bűnbánatunkkal ezt megérdemeljük.
                                                                   — Avilai Szent Teréz —                           

Imaszándék: Add Urunk, hogy őszintén megbánjuk bűneinket és megbocsájtsunk mindazoknak, akik ellenünk vétkeztek!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.

A Te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!
      — II. Rákóczi Ferenc imája —

Imaszándék: Add Uram, hogy ma az embertársaimmal való kapcsolataimban, a kölcsönös szeretetre törekedjek minden cselekedetem által!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
A beteg megtanít, hogy mindig jobban szeressem Istent, és a betegekben Istent szeretem… segítek Krisztus keresztjét hordozni, a felebarát keresztjét a felebaráti szeretet által.
                                     — Boldog Batthyány Strattmann László—

Imaszándék: Gyógyítsd meg Urunk, beteg hozzátartozóinkat! Add Urunk, hogy kereszthordozásukat tudják felajánlani Neked!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
„Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” […]Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” “Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”
                                                       — János Evangéliuma 8,7-21 —

Imaszándék: Adj, Urunk, számunkra komoly elhatározást, hogy a Jézusi intést megélhessük és többé ne vétkezzünk!