A bölcsesség az a művészet, mely segít kormányozni akaratunkat. 
                      – Bosco Szent János

   Legyenek kifogástalanok az ifjak is minden szempontból, mindenek előtt a tisztaságra legyen gondjuk, zabolázzák meg magukat és tartózkodjanak minden rossztól.
                     – Szent Polikárp
   A fiatalok szívében van a remény üzenete. A remény hordozói vagytok. A mában éltek, a jövő felé tekintve… ti alakítjátok a jövőt. Szép dolog a jövő felé haladni illúziókkal, sok szép dologgal és ez a ti felelősségetek is.
                   – Ferenc pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 416 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 417. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   A jó Isten jól tudja, mit kell tennem. Mindent neki adtam, hogy örömöt okozzak neki.
                – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne sajnáljuk Tőled időnket, munkánkat, energiánkat!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Igazán tisztaszívűek azok, akik a földieket megvetik, az égieket keresik és nem szűnnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Urat, az élő és igaz Istent.
                – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy törekedjünk tisztaszívűeknek lenni!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Éjjel-nappal buzgón imádkozunk, hogy szemtől-szembe láthassunk és pótolhassuk hitetek hiányát.
                – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy fontosnak tartsuk a magunkért és másokért vállalt imáink betervezését és elvégzését!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Mindig azt mondanám, hogy ha benne többszörösen merül föl mindig ugyanaz a jó sugallat, sohase mondjon le félelemből annak végrehajtásáról. Ha önzetlenül és kizárólag Istenért teszi, sohse féljen attól, hogy rosszul sikerül. Elég hatalmas Ő bárminek végbevitelére. Áldott legyen mindörökké!
              – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy figyeljünk sugallataidra és készek legyünk meg is tenni azokat!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
    Isten kedvéért szeretem azokat az embertársaimat is, akiket első látásra nem szívlelhetek, vagy egyáltalán nem is ismerek.
              – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy el tudjak fogadni minden embert úgyahogy alkottad, mert Te mindenkit szeretsz!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Hogyan mersz annyira félelem nélkül örülni, tekintve, hogy meg kell majd jelenned Isten előtt és számot kell adnod minden legcsekélyebb szavadról és gondolatodról?
             – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy az öröm közelebb vigyen Hozzád és ne feledkezzek el Rólad!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád.
            – Szent Pio atya –
Imaszándék: Taníts meg, Urunk, veszély idején is felismernem a Te felém nyőjtott, segítő jobbodat!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…