Soha ne avatkozzék olyanba, amit önnek nem parancsoltak s ne ragaszkodjék véleményéhez, még ha tényleg önnek volna is igaza.
                                  – Keresztes Szent János

   Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.
                                – Szent Pio atya
   Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
                                – XXIII. János pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 410 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 411. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Az Isten igazság, ezért imádságomnak igaznak kell lennie, miként az életemnek is.
                             – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a szeretetet, amire tanítottál minden körülmények között meg tudjuk élni!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Ne hidd, hogy elegendő a tudás szeretet nélkül.
– Szent Bonaventura –

Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy tudásunkat szeretettel megosszuk másokkal!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül;
                           – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a Te akaratod szerint fejlődjünk az engedelmesség terén!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Nem tudom, mi vár rám. Csak egyet tudok biztosan: az Úr sohasem szegi meg ígéretét…Ne ijedj meg, ha engedem, hogy a gonosz lélek meggyötörjön, hogy a világ ellenedre legyen, hogy bánatot okozzanak neked azok, akik számodra legkedvesebbek, mert semmi sem győzheti le azokat, akik a kereszt súlya alatt sóhajtoznak az én szeretetemért, s akiket én magam védelmezek.
                          – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy keresztjeinket irántad való szeretetből alázattal hordozzuk, mert Te a nehézségekben is velünk vagy!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Add hozzá Krisztust az életedhez, és látni fogod, hogyan nőnek szárnyai reményednek, hogy örömmel járhasd a jövő útját.
                          – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy mindig erőt merítsünk a beléd vetett hitből!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Ne azzal foglalkozz, amit megpróbáltál, de nem sikerült, hanem azzal, amit még lehetőséged van megtenni.
                         – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy tanulni tudjunk kudarcainkból!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Igazán békességszerzők azok, akik a mi Urunk Jézus Krisztus szerelméért e világ minden szenvedése közepett is megõrzik lelküknek és testüknek békéjét.
                        – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Krisztust és tanítását jobban szeressük, mint a világ által kínáltakat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…