Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel híven higgyek tebenned Teremtőmben szent Fiad, Jézus Krisztus által, aki az út, igazság és az élet, és a Szentlélek erejével!
                               – Szent Gertrúd

   Lehet az embernek erényes cselekedete, de a szeretet érzülete nélkül még sincs benne igazság.
                                                  – Sziénai Szent Katalin

    A legértékesebb, ha jót teszünk, ha mindig vidámak vagyunk, és hagyjuk a verebeket csiripelni.
                                                   – Bosco Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 454 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 455. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Szükségünk a világban élő szentekre, a világban megszentelődő szentekre, akik nem félnek a világban élni.
                                  – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a világban élve is meglátszodjon rajtunk, hogy Hozzád tartozunk!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
                                    – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeressük és életbe léptessük parancsaidat!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Beláttam, mekkora Isten-kegyelme, ha az ember jó lelkek társaságában lehet. Igazán úgy látszott, mintha Ő Szent felsége minden követ megmozgatott volna, míg végre sikerült engem magához térítenie.
                                    – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Adj, Urunk, olyan embereket környezetünkbe, akik erősítenek hitünkben! Add, hogy mi is hasonlóak legyünk mások számára!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Mások dolgait, legyen azok akár jók, akár rosszak, sohase tartsuk nyilván, mert eltekintve attól a a veszedelemtől, hogy bűnt követhet el, az ilyesmi szórakozást okoz és csökkenti a lelkiséget.
                                 – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy csak a Te igédet híreszteljük és másokért inkább egy fohászt mondjunk, mintsem híreket róla!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Amikor imádkozol az Úrhoz, szíved szemeivel nézz magadba, a tulajdon lelkedbe: az Úr ott van, gondolataidban és szíved igaz rezdüléseiben, de rajta kívül is mindenütt.
                                    – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy őszinte szívvel szolgáljunk Neked minden cselekedetünkkel és szavainkkal!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
                                    – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy belássuk nélküled igen kicsik vagyunk, de Veled együtt a Te akaratod teljesítésére alkalmasak vagyunk!

Vasárnap: Fájdalmas R.f. 1. első tizede
A testvéri szív, ha helyesel, miattam örül, ha pedig gáncsol, szomorkodik értem, mert akár helyesel, akár kifogásol, de szeret engem.
                                         – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szívünkkel átérezzük mi a jó és a rossz, hogy tudásunkat kamatoztatva a szomorkodókon és a bajbajutottakon segítsünk szeretettel!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…