Szeresse bennem a testvéri szív, amit szeretetreméltónak tanítasz, és sajnálja bennem, amit sajnálatosnak mutatsz. A testvéri szív, ha helyesel, miattam örül, ha pedig gáncsol, szomorkodik értem, mert akár helyesel, akár kifogásol, de szeret engem.
                             – Szent Ágoston

   Add hozzá Krisztust az életedhez, és látni fogod, hogyan nőnek szárnyai reményednek, hogy örömmel járhasd a jövő útját.
                            – Ferenc pápa
    A múltkor azt mondta Jézus: „Hányszor elhagytál volna, fiam, ha nem feszítelek keresztre!
                           – Szent Pio atya

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 455 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 456. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
És azért minél jobban egyesül valaki az isteni akarattal, annál nagyobb lesz a szeretete.
                     – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük mi az, amit Te szeretsz és add, hogy teljeítsük azt!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ne a kudarcaidon gondolkozz, hanem a még meg nem valósított lehetőségeiden.
                   – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, hogy keressük a szeretet lehetőségeit és felejsük és ne szégyenljük a kudarcokat!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt.
                   – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Urunk, add, hogy imádkozzunk munkatársainkért a hitben!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
   Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem, nemcsak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.
                  – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy boldogság kísérje minden jótettünket, hogy felismerjük, hogy igazán jót tettünk!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
A szeretetből fakadó engedelmesség, mely egyformán eleget tesz Istennek és a felebarátnak.
                  – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Adj, Istenünk, kellő alázatot, hogy a kritikát is megértően fogadjuk és készségesen próbáljunk javítani, ha helyes irányba haladhatunk általa!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede. 
A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.
                   – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy segítsünk a királyoknak királykodni és nem zsarnokoskodni!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Van Uram előtted rejtőző valami bennem, még ha nem akarnám is megvallani neked? Hiszen szemed előtt az emberi lélek mélysége mezítelen.
                  – Szent Ágoston –
Imaszándék: Alakítsd, Urunk, szívünket, értelmünket, egész lényünket a Te akaratod szerint!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…