10. augusztus, 2020Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszázötvenharmadik Hét – Augusztus 10 – 16. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Akarom, hogy tudjátok, mekkora küzdelmem van értetek, a laodíceaiakért és mindazokért, akik személyesen nem ismernek, hogy szívükben megerősödve és szeretetben egyesülve eljussanak a teljes megértés minden gazdagságára, Isten (az Atya) titkának, (Jézus) Krisztusnak megismerésére. Benne rejlik a tudomány és bölcsesség minden kincse.
                                   – Szent Pál apostol

   Bárcsak éppúgy lett volna erőm ahhoz is, hogy tartózkodjam mindentől, ami az Úristen becsülete ellen van, mint ahogy a természetemben gyökeredzett az elszántság, mindenáron megóvni azt, amit a világ tart becsületnek!
                                 – Avilai Szent Teréz

   Azért bír az isteni kegyelem azon csodálatos erővel és alkalmassággal, hogy minden természetet megőríz a maga valóságában és megtartja működési módját, erejét és hatásait, mivel a természet alkotójától származik.
                               – XIII. Leó pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 452 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 452. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Az Isten és ember közötti szeretet története éppen ebben áll, hogy ez az akarat-közösség a gondolkodás és az érzés közösségében növekszik, és a mi akaratunk és Isten akarata egyre inkább egybeesik: Isten akarata már nem idegen akarat számomra, amely kívülről kényszerít rám parancsolatokat, hanem az én saját akaratom, abból a tapasztalatból fakadóan, hogy valójában Isten közelebb van hozzám, mint én saját magamhoz.
                       – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy akaratunk átformálódjon a Te akaratod szerint!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Krisztus ugyanis nem pusztán egyvalaki a megfoghatatlan vallásos dimenzióban, hanem az a konkrét hely, ahol a Fiú személyében Isten teljesen magáévá tette emberségünket.
                     – Szent II. János Pál pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Hálásak legyünk, hogy értünk, a mi üdvösségünkért elküldted közénk Szent Fiadat!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
A hallgatás alázat, amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik,amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,a hallgatás alázat.
                    – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Urunk, segíts, hogy alázatosak tudjunk lenni!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Imádság idején higgyed szilárdan, hogy minden gondolatod, minden szavad valósággá válhat.
                   – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy bízzzunk Benned és Tőled kérjünk segítséget a megpróbáltatások idején!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán.
                   – Szent Péter apostol –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy ne az anyagi érdekek határozzák meg életünket, hanem inkább a maradandó, örökélet felé vezetők!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
                     – Szent Jakab apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne indulatainkra, hanem még akkor is a Te irányításaidra hallgassunk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a parancsait.
                   – Szent János apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy minél jobban megismerjünk Téged! Add, hogy törekedjünk parancsaid betartására!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…