Hogy ne megértést keressek!
                  – Assisi Szent Ferenc

   A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.
                – Szent István király

   Ugyan, mi hasonló a te igédhez Urunk? Ő régiség nélkül magában marad és megújít mégis mindent.
               – Szent Ágoston

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 450 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 451. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Az ember a szellemi lélek birtoklása által lesz emberré.
                   – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a lélek gyüm9lcseire törekedjünk!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat.
                   – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy imáinkkal segítsük elhunytjainkat az örök boldogság felé!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Ha teljes őszinteségben járunk Isten színe előtt, s kizárólag neki igyekszünk kedvében járni, nem pedig az embereknek. …, mert hiszen annál jobban szeretünk valakit, minél inkább eszünkben tartjuk azokat a jótéteményeket, amelyekben minket részesít.
                    – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Urunk, add, hogy Istennek tetszőt cselekedjünk!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
De az akarat nem indul, hacsak az ismeret fáklyaként nem világítja meg útját, más szavakkal az akarat által megkívánt jó szükségképpen az ész által megismert jó is egyúttal.
                   – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy tudásunkat neked tetszően kamatoztassuk mésok és önmagunk javára!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Szeret minket, megláttatja és megérezteti velünk a szeretetét, s Istennek ebből a „megelőző” szeretetéből tud kisarjadni bennünk is válaszként a szeretet.
                   – XVI. Benedek emeritus pápa –

Imaszándék: Hálát adunk, Istenünk, szeretetedért!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
                  – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy merjük mindig megtenni a jót, amit elvársz tőlünk!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Ha azt akarod, hogy lelkedben megszülessék az áhítat, növekedjék Isten szeretete és az isteni dolgokhoz való kedv, akkor tisztítsd meg lelkedet minden vágytól, minden ragaszkodástól és törekvéstől, úgyhogy semmivel se törődjél.
                – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy meg tudjuk tisztítani lelkünket, mert csak így szologálhatunk őszintén Neked!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…