22. március, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznyolcvanötödik Hét – Március 22-28. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte.
                      – Szent Pál apostol

    Nyúljunk inkább más dolgokhoz, amelyeket az Úr tesz elénk; mert miért is ne kérnénk belőlük? – hiszen Ő Szent Felsége csak jobban tudja, hogy milyen étel felel meg nekünk!
                      – Avilai Szent Teréz

   Szeret minket, megláttatja és megérezteti velünk a szeretetét, s Istennek ebből a „megelőző” szeretetéből tud kisarjadni bennünk is válaszként a szeretet.
                     – XVI. Benedek emeritus pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 484 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 485. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
   Érezzen mély bánatot minden elvesztegetett idő vagy olyan miatt, melyet elmúlni engedett anélkül, hogy szerette volna benne Istent.
                           – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Irányítsd, Urunk, tevékenységeinket, hogy azok neked tetszőek legyenek és add, hogy észrevegyük, ha elpazaroljuk az időt!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tőled elszakít.
                             – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Adj, Uram, igazi bánatot, ha Téged megbántottunk és szívbeli örömet, ha tetszésedet elnyertük cselekedtünkkel!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
   Tegnap csupán emberek gyermekei voltunk, ma már Isten gyermekei vagyunk.
                             – Nisszai Szent Gergely –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy megtéréseink kitartóak legyenek a hitben földi életünk mindennapjai során!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
   Hát az Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti mégis lenézitek a szegényt.
                            – Szent Jakab apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy észrevegyük: Te másokat is meghívtál a tieid közé és mi csak együtt tudjuk építeni szeretetben a Te országodat!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
   Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót.
                          – Szent János apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük botlásainkat és tegyük azokat jóvá!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
   Ha tehát teljesen kedvében akarunk járni Isten szívének, törekedjünk mindenben az ő isteni akaratához alkalmazkodni s nemcsak alkalmazkodni, hanem egyesülni is vele mindabban, amit Isten rendel.
                        – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Istenünk, segíts elengednünk saját akaratunkat és add, hogy a Te akaratodat tartsuk a legfontosabbnak!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Azonban a világ Teremtője az ember lelke mélyére beültette a rendet, amelyet lelkiismerete előtt nyilvánvalóvá tesz és követeli annak pontos megtartását: Ezzel igazolja, hogy a törvény szabta cselekedet a szívébe van írva.
                       – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Istenünk, tedd fogékonnyá lelkiismeretünket a jóra és adj nyugtalanságot mindaddig míg tetté nem formáljuk a felismert jót!