12. április, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznyolcvannyolcadik Hét – Ápilis 12 – 18. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A szeretet „isteni”, mert Istentől jön és Istennel egyesít minket, ebben az egyesítő folyamatban olyan közösséggé, „mi”-vé alakít, mely legyőzi elkülönüléseinket és eggyé tesz.
                           – XVI. Benedek emeritus pápa

   Bármekkora nehézségekkel és kellemtelenségekkel járjanak is hivatala és kötelmei, ne csüggedjen el az ilyen nehéz időben, mert nem lesz mindig úgy.
                           – Keresztes Szent János

   Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
                           – Szent Pio atya

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 487 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 488. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Ne mondjanak le a történelem, a népek emlékezetének átadásáról. A fiatalok ne álljanak szemben az idősekkel, hanem hallgassanak rájuk.
                     – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy ifjúságunk szívlelje meg az idősebbek tanácsait és kövesse azokat akaratod szerint!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
    Áldott légy Uram s minden alkotásod.
                    – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Uram, hogy mindig hálásak legyünk minden alkotásodért! Segíts, hogy javunkra használjuk fel ezeket.

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el. Legyünk hát ilyenek!
                  – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy gyarapítsuk tudásunkat a világban levő dolgok iránt, de tisztában legyünk azzal, hogy bármily nagy a tudásunk, attól még te vagy a teremtőnk és a világi dolgok alkotója!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
A szeretetnek az a fő hatása, hogy egyesíti azok akaratát, kik egymást szeretik, úgyhogy azután már egy és ugyanaz lesz az akaratuk.
                – Areopagita Szent Dénes –
Imaszándék: Istenem, add hogy a téged szolgálók szeretetben figyeljenek egymásra, hogy egy akarattal neked és érted éljenek!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Zúgolódás és okoskodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és a romlott nemzedék közt, akik közt úgy ragyogtok, mint csillagok és világmindenségek.
               – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy egymás elleni zúgolódás és egymásra való ujjalmutogatás helyett inkább figyeljünk feladatainkra, melyeket ránkbíztál a közösség javára!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
    Ami engem illet a tökéletesség elérésében nem ismerek más eszközt, mint a szeretetet.
              – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Istenem, segíts hogy a szeretetet minél tökéletesebben éljem meg személyválogatás nélkül!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.
             – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy megfontoljuk a kritikákat melyek érnek és a te fényednél meg is értsük azokat, hogy ki tudjuk javítani!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…