15. március, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznyolcvannegyedik Hét – Március 15-21 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A szerénység eredete a mérték, a mértékletességé pedig a helyes arány. Ahol pedig mérték és helyes arány uralkodik, ott nincs sem több, sem kevesebb a kelleténél.
                    – Szent Ágoston

   Hallottuk ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.
                   – Szent Pál apostol

   Elég is lett volna, ó legfőbb kincsem és örömem, az a sok kegyelem, amelyben eddig részesítettél! Teljesen belenyugodtam Isten akaratába, …
                   – Avilai Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 483 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 484. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Örömünket mások örömében megtalálni minden boldogság titka.
                      – Georg Bernanos –
Imaszándék: Uram, hálásan köszönjük, hogy sok örömet adsz és szereteteddel,  figyelemeddel halmozol el!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
A Szent Szűzet kérni nem ugyanaz, mint a jó Istent kérni. A Szent Szűz jól tudja, hogy mit kell tennie a kis kéréseimmel, hogy meg kell mondania vagy nem kell megmondania … Végülis neki kell látnia, hogy ne kényszerítse a jó Istent meghallgatásomra, hogy hagyja, hogy mindenben saját akarata szerint járjon el.
                    – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Uram, szeretnem és tisztelnem édesanyádat, mint az én égi édesanyámat, s ha szeretem, akkor osszam meg vele gondjaimat, bajaimat, minden örömömet!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Sohase hagyjátok el magatokat! Egyedül Istenbe helyezzétek minden bizalmatokat!
                   – Pio atya –
Imaszándék: Kérünk, Uram, vigyázz külföldön dolgozó fiataljainkra! Add, hogy mindenki megtalálja az életének értelmét, ott ahová Te helyezted! Add, hogy ne ábrándokat kergessünk, hanem a Te szent akaratodat teljesítsük!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.

Kérünk téged Édes Istenünk, egyetlen vágyunk van teljesítsd nekünk.
Adj egy kis életet ide a Földre, hálásak leszünk érte mindörökre.
Küldd el hozzánk, ragyogja be életünk, mert boldogok csak vele lehetünk.
Add, hogy álmunk, ne csak álom legyen, szépítse még szebbé az életet.
Egy édes gyermek, ki feledtetné a gondokat, s ünnepnapokká varázsolná a hétköznapokat.
Érte érdemes élni, hogy átélhessük a csodát, mely elkísér egy hosszú életen át.
Küzdeni fogunk, nem adjuk fel soha, lehet az élet bármilyen mostoha.
Érte élünk, hogy foghassa kezünk, anya apa csak rád vár, gyere mert nagyon szeretünk.
Könnyes szemmel, kérlek mégegyszer Istenem, add hogy a csoda megtörténjen velem.
Szívem alatt hordhassam gyermekem, s a két szív együtt dobbanjon odabent.
                                   – Ima gyermekáldásért –

Imaszándék: Kérünk, Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy azt kérjük tőled, ami javunkra szolgál! Adj, Uram, gyermekáldást a magyar családokba oda, ahol azt hittel kérik!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Simeon megáldott őket, s így szólt  anyjához, Máriához: ”Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”
                        – Lukács evangéliuma 2,34-35 –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük és segítsük az igazán üldözött keresztényeket! Fedd fel az ártó szívek titkos gondolatait és óvj meg bennünket ezek alattomos szándékaitól!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Könyörülj rajtam, Uram, mert gyönge vagyok, gyógyíts meg, hisz reszket minden tagom! A lelkem mélyen megrendült, Uram meddig késlekedel? Fordulj felém, Uram, s mentsd meg életemet, irgalmasságodban szabadíts meg!
                      – Zsoltárok könyve 6,3-5 –
Imaszándék: Istenem, gyámolíts és adj erőt akkor is, ha sötétség árnyéka is száll ránk! Add, hogy homályaink déli verőfényre változzanak! Óvd meg betegeinket a csüggedtségtől és siess segítségükre testi-lelki bajaikban!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem
                    – Márk evangéliuma 9, 35b-37 –
Imaszándék: Add, Uram, hogy Érted minden tőlem telhetőt megtegyek, ami tetszésedre szolgál! Vesd ki szívemből mindazt, ami eltávolít tőled, hogy bőséges hely legyen benne Számodra!