19. április, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznyolcvankilencedik Hét – Ápilis 19 – 25. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A világ kényelmet ígér, de téged nem kényelemre teremtettek. Téged nagyságra teremtettek.
                      – XVI. Benedek emeritus pápa

   Hálát adok Istenemnek mindenkor, amikor imádságomban megemlékezem rólad, mert értesültem hitedről és szeretetedről, amely Krisztus Jézus és valamennyi szent iránt eltölt.
                    – Szent Pál apostol

   Soha nem hallottam Őt beszélni, de érzem, hogy bennem van minden pillanatomban, vezet és sugallja, amit mondanom vagy tennem kell.
                    – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 488 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 489. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
   Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.                      
                   – Szent István király –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy megbecsüljük elődeink megvalósításait, példát vegyünk jóban való kitartásukról, használjuk fel az isteni törvények szerint a ránk hagyott testi-lelki javakat!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Igéd azonban kevés volna nekem, ha ezt csupán szóval parancsolná, de cselekedettel nem járna előttem.    
                   – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Uram, hogy ne csak szóval, hanem cselekedetekkel szeressünk!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
   Minden arra törekszik, hogy a maga módján hasonlóvá váljon Istenhez. Ez a tudatos törekvés az erkölcsi élet keretein belül történik.
                  – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Hálát adunk, Istenünk, hogy képmására képmásodra teremtettél bennünket! Add, hogy sikerüljön nekünk az erények útján is hasonlóvá válnunk hozzád!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
   Ő isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, inkább szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát és hasonló lett az emberekhez: külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember.
                – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, jó Atyánk, hogy ne tartsuk magunkat többre másoknál, hanem kérjük ki mások véleményét is ügyes-bajos dolgainkban!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
   Áldott légy mindörökké, mert bár elhagytalak Téged, Te sohasem hagytál el engem oly véglegesen, hogy kezedbe kapaszkodva, de csakis úgy, ne lettem volna képes mindig újra fölkelni.
               – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Fogadd el, Urunk, hálánkat a megváltás művéért! Add, hogy mindig ragaszkodjunk hozzád és törvényeidről se feledkezzünk meg!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
   S még ha el is találna esni egyszer, vagy akár sokszor is, föltéve, hogy nem a világot szereti, hanem Téged, akkor sem fog elveszni, mert az alázatosság völgyében halad.
             – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Istenünk, kérünk, irrgalmasságod által bocsásd meg alázatosan megbánt bűneinket a szentgyónásban! Hála és dicsőség neked ezért mindörökké!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Lelkiismeretességgel kell megőrizni azon igazságoknak nagy és szent kincstárát, amelyeket az Isten kinyilatkoztatott.
            – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy lelkiismeretesen kövessük törvényeidet!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…