6. április, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznyolcvanhetedik Hét – Ápilis 5 – 11. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   ,,Mindazt, amit az én nevemben kértek az Atyától, Ő megadja nektek.” Soha nem gondoltunk volna arra, hogy Istentől saját Fiát kérjük.
                              – Viennai Szent János

   Hű és okos szolga az, aki minden vétségéért kész bűnhődni, bensőleg töredelmes bánattal, külsőleg pedig gyónással és az elégtétel cselekedeteivel.
                              – Assisi Szent Ferenc

   Nem az számít, hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít, mellyel azokat véghezvisszük.
                             – XXIII. János pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 486 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 487. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Az Isten iránt való szeretetnek egész tökéletessége pedig abban áll, hogy akaratunkat egyesítsük az Ő legszentebb akaratával.
                         – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Istenem, segíts, hogy jól szeresselek téged!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Ha rossz vagyok, a neked szóló vallomás nem egyéb, mint hogy nem tetszem magamnak.
                         – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Uram, hogy igazán a jóra törekedjem és az neked is, nekem is tetszedjen! Hála neked, Uram, minden testi és lelki adottságomért!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
   Gyakran túlságosan szárazak, közömbösek, távolságtartók vagyunk, és a testvériesség helyett rosszkedvet, ridegséget, önzést árasztunk magunk körül. És rosszkedvvel, ridegséggel, önzéssel nem lehet gyarapítani az egyházat. Az egyház csak a Szentlélekből áradó felemelő szeretetettől növekszik.
                         – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeretettel, kedves szóval, törődéssel forduljunk egymáshoz, hogy növekedjen általa Egyházad!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
   Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!
                         – Szent Pio atya –
Imaszándék: Mária, Isten anyja, fogadd el hálánkat pártfogásodért!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által.
                        – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a Szűzanyától tanulva mi is gyakoroljuk az őszinte alázatosságot, a neked való engedelmességet és ki-ki állapotának megfelelően a tisztaságot!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
    Tartsa mindig észben, hogy mindaz, ami önnel történik, legyen az akár előny, akár hátrány, Istentől jön, hogy így sem az előbbi ne menjen a fejébe, sem az utóbbi el ne csüggessze.
                    – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Istenem, segíts hogy mindig minden körülmények között el tudjam fogadni tőled mindazt, ami velem történik!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Isten- és felebaráti szeretet egymástól elválaszthatatlan: csak egy parancs a kettő. De mindkettő Isten bennünket megelőző szeretetéből fakad, aki előbb szeretett minket.
                    – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy téged és felebarátainkat úgy szeressük és tiszteljük, hogy az épülésünkre és üdvösségünkre váljék!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…