29. március, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznyolcvanhatodik Hét – Március 29 – Április 4. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Isten és az ember legjobb védelme éppen a szeretet.
                        – XVI. Benedek emeritus pápa

   Csak Isten tud igazságot tenni. És a hit bizonyosságot ad afelől, hogy ő ezt megteszi.
                                 – XVI. Benedek emeritus pápa

   Fontold meg, hogy Isten csupán a békés és önzetlen lélekben uralkodik.
                                – Keresztes Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 485 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 486. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Szereted Te, Uram, az okosságot; szereted a világosságot; szereted a szeretetet, jobban, mint a léleknek valamennyi egyéb cselekvését.
                               – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Tégy bennünket, Urunk, okossá, hogy világosságod fényénél önzetlenül szeretni tudjunk!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért.
                               – Szalézi Szent Ferenc –
Imaszándék: Adj, Uram, készséges lelkületet akaratod megértésére és mindenkori elfogadására!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és tanításodat.
                               – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Fogadd el, Urunk, hálaadásunkat minden tanításodért és szavadért!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   Gyarapodjon bennetek a kegyelem és béke Isten és Urunk, Jézus Krisztus ismeretében.
                               – Szent Péter apostol –
Imaszándék: Kísérje, Urunk, kegyelmed és békéd minden neked tetsző feladatunk végrehajtását!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
   Szeretett atyácskám! Nagyon jól vagyok.
                              – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy akaratodban lelki és testi békességre lelve végezzük azt, amit ránk bíztál!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
    Hisz nem a mi cselekedeteink dicsőítik Istent, hanem megnyugvásunk és egyesülésünk az ő szent akaratával.
                             – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Istenem, segíts hogy cselekedeteinkben téged szolgáljunk, mert csak így tudsz megdicsőülni bennük! Add, hogy legyünk méltó eszközeid!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
    Becsüljük meg a békeszerető lélek ajándékát, a békét, melyet nekünk adott az Úr búcsúzásképpen, mikor tőlünk eltávozott.
                            – Nazianzi Szent Gergely –
Imaszándék: Add, hogy békeszerető ajándékod sokáig kísérje tetteinket, hogy megmaradhassunk benned!