Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülről hívott meg Krisztus Jézus által.
                   – Szent Pál apostol

   Nem az számít, hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít, mellyel azokat véghezvisszük.
                  – XXIII. János pápa

   Olyan jó segíteni Jézusnak, könnyű áldozatainkkal, segíteni neki lelkeket menteni, akiket vére árán váltott meg és akik csak a mi segítségünkre várnak, hogy ne zuhanjanak a mélységbe.
                 – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 444 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 445. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Mert amikor adunk, akkor kapunk!
               – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Uram, hogy inkább adjak m’soknak, mintsem elv’rjam, hogy nekem adjanak! Ha mégis akaratod szerint ez lenne számomra jó, add hogy azt alázattal és hálával elfogadjam!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék.
               – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy segíteni tudjam tehetségem szerint egyházamat!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Hiszen igazak kijelentéseid és az irgalmasoknak irgalmat ígértél. Ajándékod, hogy ilyenek legyenek, mert könyörülsz azon, kin könyörülsz és irgalmazol annak, akinek irgalmazol.
                – Szent Ágoston –
Imaszándék: Uram, add, hogy jóságosan gyakoroljam az irgalmasság cselekedeteit!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Amint a mérték teremti meg az igazságot, úgy ismer rá az igazság. Sohasem volt az igazság és a mérték igazság nélkül.
                 – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy mértékletesen és igazságosan tevékenykedjek!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Biztosra veszem, hogy nagy csapásokat kerülhetnénk el, ha belátnók, hogy nem az emberektől kell őrizkednünk, hanem csakis a Te megbántásodtól.
                   – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy jobban szeressünk Téged, mint az embereket!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
A vétkezés nem szabadság, hanem szolgaság.
                   – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne váljunk bűneink rabjaivá!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Isten szeretet és éppen akkor van jelen, amikor semmi mást nem csinálnak, csak szeretnek.
                  – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Uram, add, hogy Tőled tanuljak meg igazán szeretni!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…