Legyen arról meggyőződve, hogy Isten őt az égből mindig, minden időben szemmel tartja, tetteit Isten szeme mindenütt látja, és az angyalok minden órában jelentik neki.
                       – Szent Benedek

   Azt nézd, amit neked juttatott, mérlegeld, mit tett és ismerd fel hivatását.
                     – Szent Ambrus

   Azokhoz kapcsolódjunk, akik megkapták Isten kegyelmét; öltsük magunkra alázatos lelkülettel az egyetértést, legyünk önmegtartóztatóak, de távol álljon tőlünk mindenféle pusmogás vagy rágalom. A tetteinkben bizonyuljunk igazaknak, és ne a szavainkban.
                   – Szent Kelemen

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 447 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 448. hetének imáiban.
HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Alázatosságod tanítson meg rá, hogyan kerüljem el a gonosznak tőrét.
                    – Szent Gertrúd –
Imaszándék: Add, Uram, hogy meg tudjuk különböztetni és így kerüljük ki a gonoszok tőrét!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
A rágalmazó nyelve egyetlen szúrásával rendszerint három gyilkosságot követ el. Megöli lelki gyilkossággal a maga lelkét, azét, aki hallgatja, s kioltja az életét annak, akit rágalmaz…
                    – Szalézi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne mondjunk rosszat embertársunkról!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Lehet az embernek erényes cselekedete, de a szeretet érzülete nélkül még sincs benne igazság.
                   – Sziénai Szent Katalin –
Imaszándék: Urunk, add, hogy cselekedeteink szeretetből fakadjanak, szeretettel tegyük azokat meg, hovgy mások is szeretettel tudjanak cselekedni!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Mivel tudjuk, hogy Isten nem hagyja megcsúfolni magát, járjunk parancsához és dicsőségéhez méltóképpen.
                     – Szent Polikárp –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne önmagunk dicsőségét keressük, hanem a Te dicsőségedre cselekedjünk!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget ad a jóra.
                     – Bosco Szent János –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy felismerjük ezeket a lehetőségeket!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ó, az imádság, az áldozat adja meg erőmet, ezeket a legyőzhetetlen fegyvereket Jézus adta nekem, ezek jóval inkább megindítják lelkeket, mint a szavak.                   – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy imádságunk legyen mély, áldozatunk pedig szeretetteljes!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Minden mást pedig, ez az élet bármit nyújt nekünk, annál kevésbé szabad megsiratnunk, minél inkább siratják embertársaink, és annál bővebben kell könnyet hullatnunk érte, minél kevésbé sírnak miatta az emberek.
                                  – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy őszinte sírásunk könnyei váljanak igazgyönggyé majd Isten színe előtt!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…