Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet.
                                            – Szent István király

   Szeresse bennem a testvéri szív, amit szeretetreméltónak tanítasz, és sajnálja bennem, amit sajnálatosnak mutatsz.
                                           – Szent Ágoston

   Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.
                                          – Szent Pál apostol

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 443 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 444. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ő előbb szeretett és előbb szeret minket; emiatt tudunk mi is szeretettel válaszolni.
                              – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Uram, hogy Tőled tanuljak meg szeretni! Segíts alázatosnak lenni!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Többre becsüli benned Isten, ha kész vagy az Ő szeretetéért elviselni a lelki szárazságokat és szenvedéseket, mint ha akármennyi lelki vigasztalásod, szellemi látomásod volna és bármennyit is elmélkednél.
                            – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne keressünk embereknél vigasztalódást, hanem csak Nálad!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
                           – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Uram, add, hogy ne csak megértsek, hanem segítsek is másokat!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsőségére.
                          – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy fontos legyen, sőt a legfontosabb legyen, számomra a Te akaratod!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
A hit forradalmat hoz az életünkbe, melyet kopernikuszi fordulatnak nevezhetünk, mert kivesz a középpontból minket magunkat, és Krisztust helyezi vissza oda; a hit belemerít minket az ő szeretetébe, amely biztonságot, erőt, reményt ajándékoz nekünk. Látszólag nem változik semmi, de lényünk mélyén minden megváltozik. Lakást vesz bennünk a béke, a szelídség, gyengédség, a bátorság, a derű és az öröm, melyek a Szentlélek gyümölcsei (Gal 5,22).
                          – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy hitünk minél inkább erősödjön!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Hű és okos szolga az, aki minden vétségéért kész bűnhődni, bensőleg töredelmes bánattal, külsőleg pedig gyónással és az elégtétel cselekedeteivel.
                          – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy hű és okos szolga lehessek!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
A lélek képességei által fejti ki tevékenységét.
                        – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Uram, add, hogy nap mint nap megelégedjek azzal, amit Tőled kapok!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…