Az Úr nem áldozatokat akar,… hanem engedelmességet az ő kívánságaival szemben.
                       – Liguori Szent Alfonz

    Aki felülről jön, az mindenkinek fölötte van.
                      – Keresztelő Szent János

   Jézus soha nem hagy bennünket egyedül, mindig mellettünk halad.
                    – Ferenc pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 448 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 449. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór.
                     – Szent Máté 12, 30 –
Imaszándék: Egyházközségeink közösségé formálódásáért kérjük Urunkat!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Minden mást pedig, ez az élet bármit nyújt nekünk, annál kevésbé szabad megsiratnunk, minél inkább siratják embertársaink, és annál bővebben kell könnyet hullatnunk érte, minél kevésbé sírnak miatta az emberek.
                     – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy vigasztalni tudjuk azokat, akik igazságban és a Te szeretetedben élnek! Áldd meg, Urunk, őket!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.
                      – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Urunk, add, hogy a szenvedéseinkért is hálát tudjunk adni, mert ha adtad, akkor célod van vele!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Azoknál ugyanis, akik gyakorolják a belső imát, az Úristen maga viseli a költséget, s egy kis fáradságért olyan lelki örömmel fizet, hogy azzal azután könnyű elviselni minden fáradságot.
                         – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Hálát adunk, Urunk, imáink meghallgatásáért és az örömökért, amit Tőled kaptunk!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
A keresztény ember tudja, mikor van ideje annak, hogy beszéljen Istenről, és mikor jobb hallgatni róla
                         – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy felismerjük mikor és kinek beszélhetünk Rólad! Add, hogy megfelelő szavkat használjunk ilyenkor!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Mikor meg vagy terhelve, Istenhez vagy kötve és Ő a te erőd, mert Ő a sanyargatottakkal van. Ha tehermentes vagy, önmagadhoz vagy kötözve, aki maga vagy a gyöngeség.
                       – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne önmagunkhoz, hanem Hozzád kötődjünk szívvel-lélekkel!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
                     – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeretettel dolgozzunk Neked és embertársainknak!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…