18. május, 2020Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszáznegyvenegyedik Hét – Május 18 – 24. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Meg ne szomorítsátok Isten Szentlelkét, akinek jegyét viselitek a megváltás napjára. Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rosszal.
Szent Pál apostol

   Sokszor elgondolom, mekkora hibát követnek el a szülők, ha nem gondoskodnak arról, hogy gyermekeik kizárólag és mindig csak teljesen jó és erényes dolgokat lássanak.
Avilai Szent Teréz

   A természet törvénye maga az örök törvény, amely bele van oltva az eszes teremtményekbe és ezeket a céloknak megfelelő helyes cselekvésmódra irányítja, ezen Örök törvény pedig maga a mindenség alkotójának és kormányzójának, Istennek örökkévaló értelme.
XIII. Leó pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 440 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 441. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Az imádkozó keresztény természetesen nem képzeli, hogy megváltoztatja vagy megjavítja Isten terveit, melyeket Ő előre elgondolt.
XVI. Benedek emeritus pápa –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy tanuljuk meg jól értelmezni a történéseket, hogy akaratodat megértsük és életünket feléd irányítsuk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Változzék meg minden, Uram, Istenem, bánom is én, feltéve, hogy Benned maradunk.
Keresztes Szent János

Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne a most terjengő félelmet generáló hírekre, hanem az általad megtapasztaltakra irányuljon figyelmünk!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje.
Aquinói Szent Tamás
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Rád irányuljanak gondolataink és ne kalandozzunk el arra, amerre Te nem vezetnél!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvéri közösséget, féljétek az Istent.
Szent Péter apostol
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeressük azokat, akik körülvesznek, mert csak így tudunk Téged is szeretni!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve.
Szent Jakab apostol
Imaszándék: Add, Urunk, hogy bizalommal forduljunk Hozzád és ebből táplálkozva másokban is reményt ébresszünk Irántad!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk.
Szent János apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy hitünk benned erősödjön!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Isten nem azt akarja, hagy bővelkedjünk világosságban, hanem azt, hogy mindenben alávessük magunkat az ő akaratának.
Boldog Suzo Henrik –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy engedelmeskedjünk Neked mindig minden élethelyzetünkben!