31. május, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszázkilencvenötödik Hét – Május 31 – Június 6. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Adj békét a világnak, Uram!
Fenyegető, ijesztő az emberiség eme
önpusztító ténykedése, amely hol befelé, önmaga felé,
hol meg kifelé, mások felé irányul.
Adj békét a lelkünknek, Uram!
Hol is találnánk nyugtot, nálad nélkül?

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 493 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 495. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Mosolyod, mely szívből fakad,…
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné…

II. János Pál pápa
Imaszándék: Urunk add, hogy tanuljunk meg újból mosolyogni!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Amit nem én terveztem el, az Isten terve volt. Minél többször fordul elő velem ilyesmi, annál erősebben hiszem, hogy- Isten oldaláról nézve- nincsenek véletlenek, hogy egész életem a legapróbb részletekig Isten gondviselésének jegyében zajlik, és Isten szemében tökéletes értelmi egységet képez.

Edith Stein

Imaszándék: Add Uram, hogy meglássuk életünkben a Te tervedet és hangolódjunk rá a Veled együtt történő kivitelezésre!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Kedvesem, hagyj fel azzal, hogy megpróbálsz mindent a magad erejével és bölcsességével megoldani. Ne erőlködj, hanem bízz az Úrban. Hadd munkálkodjon rajtad keresztül. Amikor Isten cselekszik mérhetetlen bölcsességével, erejével és az Ő isteni időzítése szerint akkor az csak tökéletes lehet..
– Joseph Prince

Imaszándék: Urunk add, hogy minden napjainkat imával kezdjük és végezzük, és engedjük hogy rajtunk keresztül munkálkodhass a környezetünkben!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Az én nyelvem pedig hirdetni fogja az igazságodat, a Te dicsőségedet minden napon.
– Zsoltárok könyve 35,28

Imaszándék: Adj Uram bátorságot és tégy képessé arra, hogy hirdetni tudjam igazságodat!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Tegyétek félre a versengést, a mértéktelen személyi nagyravágyást, a ki-ha-én-nem magatartást. Nem nézve se jobbra, se balra mindenki ott tegye meg a magáét, ahova az élet állította.
– Mindszenty József hagyatékából

Imaszándék: Add Uram, hogy helytálljunk ott, ahova sorsunk visz, mert te oda rendeltél minket!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Én, az Úr, hívtalak meg téged igazságban és fogom a kezedet, megőrizlek és a nép szövetségéve teszlek, pogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakok szemet, kihozd a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétségben ülőket.
Izajás Könyve 42,6
Imaszándék: Add Uram, hogy be tudjam tölteni azt a feladatot, amire elhívtál engem!

                    

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból. De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.
János Evangéliuma 2,15-17
Imaszándék: Urunk tarts meg minket a Te szeretetedben, hogy egykor Veled lehessünk az örök boldogságban!