3. május, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszázkilencvenegyedik Hét – Május 3 – 9. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Gyakran borulj le az imádság alatt.
              – Szent Benedek

   Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derűs szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer s meri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn!
             – Szent Bernát

    Óh tiszta forrás, akiben példázható, hogy Isten maga köré gyűjti az idegent s megkeresi az elveszettet.
           – Szent Hildegard

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 490 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 491. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Te pedig őrizd meg magadban az igaz ember éberségét és alkatát.
                 – Szent Ambrus –
Imaszándék: Légy, Urunk mellettünk, tevékenykedj általunk, hogy akaratod szerint szolgáljunk, a te tetszésedre, mások és a magunk épülésére!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Az ebéd legjobb fogása a mosolygós, kedves arc.
              – Bosco Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy őszinte mosollyal bátorítsunk másokat a jóra és tartsuk meg önmagunkat a jócselekedetek útján!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
   Mi is az ő akaratából lettünk kiválasztottak Jézus Krisztusban, nem mi juttattuk magunkat a megigazulásra, nem saját bölcsességünk, elmésségünk, istentiszteleteink vagy szívünk megszenteltségében véghezvitt cselekedeteink folytán, hanem hit által, amely által a mindenható Isten a világ kezdetétől fogva mindenkit megigazulttá tett, akinek legyen dicsőség örökkön örökké.
              – Szent Kelemen –
Imaszándék: Hála neked, Istenünk, hogy kiválasztottak lettünk mindnyájan a megigazulásra megváltásod útján!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
   Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel híven higgyek tebenned Teremtőmben szent Fiad, Jézus Krisztus által, aki az út, igazság és az élet, és a Szentlélek erejével!
             – Szent Gertrúd –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy hitem tettekben nyilvánuljon meg a Krisztus által mutatott utamon, melyek igazságban, a Szentlélek erejével az életre visznek!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   Bizonyos ügyekben jobb a hallgatás, mint a beszéd. Nem szükséges az ékesszólás védekezése ott, ahol önmagát védi meg az igazság.
             – Loyolai Szent Ignác –
Imaszándék: Add, Uram, hogy hallgatni tudjak, amikor neked úgy tetszik és beszélni, amikor elvárod tőlem!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Az ember értéke nem attól függ, amije van, hanem attól, hogy kicsoda!
            – Szent II. János Pál pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne a múlandókat keressük és értékeljük, hanem a Teáltalad felkínált értékeket!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   A legértékesebb, ha jót teszünk, ha mindig vidámak vagyunk, és hagyjuk a verebeket csiripelni.
           – Bosco Szent János –
Imaszándék: A jócseekedetek megnyugtatják a lelket és vidámmá, életképessé teszik a testet. Add, Urunk, hogy minél több jót tegyünk, hogy a te vidám eszközeid lehessünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…