26. április, 2021Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszázkilencvenedik Hét – Ápilis 26 – Május 2. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Ezért mindazoknak, akik tanítással foglalkoznak, szent kötelességük a tévedést a lelkekből irtani, s őket a tévedéstől minden lehető módon megóvni.
                         – XIII. Leó pápa

   A társadalom igazságos rendjéért végzett tevékenység igazában a hívő laikusok közvetlen feladata.
                        – XVI. Benedek emeritus pápa
   Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád.
                         – Szent Pio atya

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 489 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 490. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán.
                    – Szent Péter apostol –
Imaszándék: Fogadd el, Jézusunk, hálaadásunkat áldozatodért!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.
                     – Szent Jakab apostol –
Imaszándék: Add, Uram, hogy ajándékaidat, akár kedves akár nehezen elfogadható értékesnek tarsam, mert azok testi-lelki épülésemet szolgálják!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Jézus! Ne válasszon el tőled semmi: sem élet, sem halál!
                      – Szent Pio atya –
Imaszándék: Segíts, Jézusom, hogy sem öröm, sem szomorúság, sem megpróbáltatás ne távolítson tőled, hanem egyre inkább bízzak benned!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   Uram, köszönöm neked mindazt a fájdalmat, melyet reám bocsátottál. Kérlek, bocsáss reám még többet,
ha úgy tetszik neked. Az én örömem az, hogy gyötörsz és nem kímélsz engem; mert a te akaratod teljesítése a legnagyobb vigasztalás, mely ebben az életben érhet.
                      – Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, jó Atyánk, hogy megerősödjünk benned való hitünkben!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
   Mikor egy lélek imádsághoz fog, nagyobb hasznot nem meríthet, mint ha egyesül Isten akaratával.
                      – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy imáink segítségével megértsük és elfogadjuk akaratodat!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   A nyelvek hangzása különböző, az istenfélelem módja azonos.
                       – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy az egymásmellett élő népek tartsák tiszteletben vallási különbözőségüket!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Ne találd kedved a civódásban.
                       – Szent Benedek –
Imaszándék: Addj, Istenünk, békesséket lelkünkben és környezetünkben!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…