Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért.
                          – Szalézi Szent Ferenc

   Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam.
                          – Szent Patrik

   Töltsön el Isten kegyelme, légy alázatos, jámbor, az öröm olajával felkent!
                       – Szent Bonaventura

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 401 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 402. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
                     – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy minden tettünket Hozzád igazítsuk!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje;
                   – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy kíváncsiságom a hit, a vallás terén megmaradjon!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
                   – Szent Patrik –

Imaszándék: Add, Uram, hogy a gonosz csdelvetéseit idejében felismerjem és tenni is tudjak a Te segítségeddel ellene!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
                  – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy bizalmam Benned soha meg nem inogjon!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzak reá.
                 – XXIII. János pápa –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy a Krisztusi szeretetet mindenkivel szemben meg tudjam élni!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Az imádság élő víz, amellyel szomjúságát csillapítja a lélek.
              – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy az imádság számomra is élő vízforrás maradjon!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot.
              – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Add, Istenem, hogy kedlyállapotunk Krisztus szeretetét tükrözze!