Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban.
                                    – XXIII. János pápa

     Ahol türelem és alázatosság van, ott nincs sem harag, sem felindulás.
                                   – Assisi Szent Ferenc –
   Fogadd el dicséretemet és hálaadásomat megszámlálhatatlan ajándékodért Istenem, ha mindjárt hallgatással tova is siklok rajtuk.
                                   – Szent Ágoston –

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 424 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 425. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, nem vagytok azok, de szükségtek van Őrá.
                               – Viennai Szent János –

Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy észrevegyük: Veled együtt könnyebb, szebb és hitelesebb az élet!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Nem is keressük emberek tetszését, hanem Istenét, aki szívünket vizsgálja.
                            – Szent Pál apostol –

Imaszándék: Segíts, Urunk, leküzdenünk minden olyan akadályt, ami eltávolít Tőled!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Sokszor elgondolom, mekkora hibát követnek el a szülők, ha nem gondoskodnak arról, hogy gyermekeik kizárólag és mindig csak teljesen jó és erényes dolgokat lássanak.
                                – Avilai Szent Teréz –

Imaszándék: Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy erényes életet élve gyermekeiknek jó példát adjanak!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   De az akarat nem indul, hacsak az ismeret fáklyaként nem világítja meg útját, más szavakkal az akarat által megkívánt jó szükségképpen az ész által megismert jó is egyúttal.
                              – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Világosíts, meg Urunk, Szentlelked fénye által a mindennapok kuszaságait és add, hogy meglássuk benne Szent Akaratodat, hogy teljesítsük azt tetszésed szerint!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Végül Krisztus minden ember akaratát gyújtsa fel, hogy zúzza be a kapukat, melyek elválasztják az embereket egymástól, a kölcsönös szeretet kötelékeit erősítse meg, hogy másokat megértsünk és megbocsássuk a másoktól szenvedett jogtalanságokat.
                               – XXIII. János pápa –

Imaszándék: Adj, Urunk, jó belátást saját hibáinkra, melyek másoktól eltávolítottak és add, hogy kijavítsuk botladozásainkat és békességben éljünk a környezetünkben levőkkel!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Mária… Alázatos: nem akar mást, mint az Úr szolgálója lenni. Ő tudja, hogy csak azzal szolgálja a világ üdvösségét, hogy nem a saját művét akarja végrehajtani, hanem teljesen átadja magát Isten tevékenységének.
                          – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy eltanuljuk Mária alázaosságát, hogy tiszta szívvel szolgáljunk nap mint nap életünkkel Neked!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Legyen derű az arcodon, a szemedben, és a köszönésed melegében.
                         – Kalkuttai Szent Teréz anya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy derűsek tudjunk lenni, hogy másokat is bátoríthassunk!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…