Ha tehát ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség és a résztvevő szeretet, tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, egymást szeretitek, együttéreztek, egyet gondoltok.
                                                   – Szent Pál apostol

   Kerestem a magányt, hogy ott elvégezzem magamra vállalt imáimat, mert azok voltak bőven; főleg a szentolvasót mondtam el sokszor, mert édesanyám nagyon szerette s megszerettette velünk is.
                                                  – Avilai Szent Teréz

   És amint fogyatékosság tévedni és tévedhetni – ami különben elménk tökéletlenségének jele – , éppen úgy a látszólagos javakra való törekvés, ha jele is a szabadságnak (mint a betegség az életé), mégis egyúttal némileg annak hiányossága is. Éppen így fertőzi be az akarat a szabadságot és visszaél vele, amidőn valamire törekszik, ami az ésszel, amelytől függ, ellenkezik.
                                                  – XIII. Leó pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 428 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 429. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
    A szeretet érlelődéséhez tartozik, hogy az ember minden erejét összefogja, úgyszólván az embert a maga egészében integrálja.
XVI. Benedek emeritus pápa
Imaszándék: Add, Urunk, hogy emberi kapcsolataink a tiszta szereteten alapuljanak! Mutasd meg, Urunk, hogy hol kell még ezen csiszolnunk, hogy szebbé, neked tetszővé tegyük emberi kapcsolatainkat!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Képzeld el, hogy Isten mézzel akar megtölteni téged, de ha te ecettel vagy tele, hova akarod tenni a mézet?
Szent Ágoston
Imaszándék: Add, Urunk, hogy hogy felismerjük, hol vagyunk ecettel tele! Gyógyíts ki, Urunk, sebzettségeinkből, hogy méltón, szeretettel szolgálhassunk neked!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Legyen derű az arcodon, a szemedben, és a köszönésed melegében.
Kalkuttai Szent Teréz anya
Imaszándék: Adj, Urunk, sz\v-nkbe szeretetet, hogy kedvesség legyen ajkunkon! Add, hogy erősítsük egymás hitét és életkedvét!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Isten, aki próbára teszi a lelket és ,,nehézségeket okoz a törvényben”, nem sokkal utóbb éreztetni fogja a jót és a nyereséget.
Keresztes Szent János
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy a jelen megpróbáltatásokban állhatatosan kitartsunk a jóban, az egészséges és elővigyázatos életmódban, egymás megsegítésében!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül.
Aquinói Szent Tamás
Imaszándék: Addj, Jézusunk, engedelmes lelkületet az emberek szívébe a közjó érdekében!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Szent Pio atya
Imaszándék: Adj, Urunk, vígasztalás helyett mielőbbi gyógyulást azoknak, akik a leginkább rászorulnak erre, az egészségeseknek pedig erőt az idő értelmes felhasználásához!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Krisztus! Tedd hitelessé válaszaimat, formáld hitemet, erősítsd alapjaimat, nyisd meg szívemet.
Szent Péter apostol
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a nyitott szívünket Te formáld, alakítsd tetszésed szerint önmagunk és mások javára!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…