27. január, 2020Imalánc a családokért Családos imalánc – Négyszázhuszonkettedik Hét – Január 28 – Február 2. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Miért törődöm tehát az emberekkel, hogy meghallgassák vallomásomat, mintha ők gyógyíthatnának meg engem minden nyavalyámból?
                                          – Szent Ágoston  – 

   Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben, boldog, hogy eltöltheti örömmel és boldogsággal. Ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, nem vagytok azok, de szükségtek van Őrá.
                                     – Viennai Szent János – 

  Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is.
                                     – Szent Pál apostol

    Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb)  a családos imalánc eddigi 421 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk!  Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 422. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus iránt való tiszteletből.
                            – Szent Pál apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy elkerüljük az ellentétekhez vezető értelmetlen ellenállást embertársainkkal szemben, ott ahol felismerjük a Te akaratodat!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon.
                            – Aquinói Szent Tamás

Imaszándék: Add, Urunk, hogy állhatatosan kitartsunk a jóban!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
   Az Isten igazság, ezért imádságomnak igaznak kell lennie, miként az életemnek is.
                           – Kronstadti Szent János  –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy imádságaink ne elvont imamormolások legyenek, hanem életté váljanak az igaz életben!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
   Adj időt az olvasásnak – A bölcsesség kútja ez. 
                         – Kalkuttai Szent Teréz anya  –

Imaszándék: Addj, Urunk, nyugodt lelkiismeretet, ha a Te igazságaid után kutatunk olvasmányainkban!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   Az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul.
                        – Szent Péter apostol  –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy el tudjuk kerülni a gonoszsághoz vezető indíttatásokat, hogy mindinkább Neked éljünk!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Azt is mondhatja valaki: ,,Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. 
                       – Szent  Jakab apostol

Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne csak lobogtassuk szóban hitünket, hanem tettekkel alá is támasszuk azokat!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   De ha világosságban járunk, ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk.
                      – Szent János apostol  –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeressük a világosságot! Éljünk úgy, hogy a rejtekben elkövetett tetteink is látszodhassanak!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…