Arra kaptunk meghívást, hogy ápoljuk és gondozzuk a teremtés minden javát és ezáltal vegyünk részt a teremtés művében!
Ferenc pápa

   Szilárdan hiszek abban – akkor is ha a tények az ellenkezőjét mutatják- hogy az Isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban.
XXIII. János pápa

   A szeretetből fakadó engedelmesség egyformán eleget tesz Istennek és a felebarátnak.
Assisi Szent Ferenc

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 425 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 426. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicőséges R.f. 1. Tizede.
Ha pedig jó vagyok, nem egyéb a vallomásom neked, mint hogy ezt ne a magam érdeméül rójam, mert ,,Te Uram, az igazat meglátod”, de előbb ,,a bűnöst megigazulttá teszed”.
                 – Szent Ágoston –
Imaszándék: Tégy, Urunk, bennünket is megigazulttá!

KEDD: Dicőséges R.f. 2. Tizede.
Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!
                – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy ne csak meglássuk, hanem teljesítsük is akaratodat!

SZERDA: Dicőséges R.f. 3. Tizede.
Emberi elismerést nem kerestünk, sem a tieteket, sem másokét.
                – Szent Pál apostol –

Imaszándék: Tisztítsd meg, Urunk, gondolatainkat, hogy ne emberi elismerést keressünk, hanem a Te üdvösségre vezető elismerésedet!

CSÜTÖRTÖK: Dicőséges R.f. 4. Tizede.
Azok a szentek ugyanis, akiket az Úr bűnös életből térített magához, nagy vigasztalásomra szolgáltak, s úgy gondolkodtam, hogy ezeknél kell majd nekem segítséget találnom. Mert amint nekik megbocsátott az Úr, nekem is megbocsáthat.
              – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Édes Istenünk, bocsásd meg bűneinket egy alapos nagyb0jti szentgyónás által! Tarts meg, kérünk, az igaz úton!

PÉNTEK: Dicőséges R.f. 5. Tizede.
Bármekkora nehézségekkel és kellemtelenségekkel járjanak is hivatala és kötelmei, ne csüggedjen el az ilyen nehéz időben, mert nem lesz mindig úgy.
              – Keresztes Szent János –

Imaszándék: Add,Urunk, hogy ne keseredjünk el a nehézségek láttán, hanem továbbra is tartsunk ki és erősödjünk meg a jóban!

SZOMBAT: Dicőséges R.f. 1. Tizede.
Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban.
               – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy Téged mindenekfelett szeresselek!

VASÁRNAP: Dicőséges R.f. 2. Tizede.
 Imádság idején higgyed szilárdan, hogy minden gondolatod, minden szavad valósággá válhat.
              – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy igazán jól tudjunk imádkozni!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…