Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet;
                         – Aquinói Szent Tamás

   Ha valaki azt állítja, hogy: ,,Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug.
                       – Szent János apostol

   Mindig azt mondanám, hogy ha benne többszörösen merül föl mindig ugyanaz a jó sugallat, sohase mondjon le félelemből annak végrehajtásáról. Ha önzetlenül és kizárólag Istenért teszi, sohse féljen attól, hogy rosszul sikerül. Elég hatalmas Ő bárminek végbevitelére. Áldott legyen mindörökké!
Avilai Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 422 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 423. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Amikor lemond valaki akaratáról, nagy dolgokra képes.
                    – Bosco Szent János –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy a Te akaratodért le tudjunk mondani a sajátunkról!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   A segítő szeretet Isten felemelő szeretete, amelyet a Szentlélek áraszt a szívünkbe.
                    – Ferenc pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne a hátráltató, jót nem akaróra figyeljünk, hanem a Szentlélek felemelő szeretetére!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: ,,Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
                      – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Őrizkedjenek a rossz alkalmaktól. Mikor elgondoltam, mily rosszul fizettem én azokért a sebekért, oly fájdalom fogott el, hogy azt hittem, megreped a szívem. Odaborultam és sírva-zokogva könyörögtem neki, erősítsen meg már engem egyszer végre-valahára, hogy soha többet meg ne bántsam.
                      – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Addj, Urunk, hálás szívet azokért a sebeinkért, melyeket a mi okulásunkra adtál!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   A hívők élő közösségében megtapasztaljuk Isten szeretetét, észrevesszük, és azt is megtanuljuk, hogy jelenlétét mindennapjainkban fölismerjük.
                        – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeressük közösségeinket és rátaláljunk bennük Isten jelenlétére!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Érezzen mély bánatot minden elvesztegetett idő vagy olyan miatt, melyet elmúlni engedett anélkül, hogy szerette volna benne Istent.
                        – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy időnket a Te tetszésed szerint használjuk ki!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Többre becsüli benned Isten, ha kész vagy az Ő szeretetéért elviselni a lelki szárazságokat és szenvedéseket, mint ha akármennyi lelki vigasztalásod, szellemi látomásod volna és bármennyit is elmélkednél.
Keresztes Szent János
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne önmagunk vigasztalásával, hanem másokéval foglalkozzunk, mert ebben mi is megvígasztalódunk!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…